Equinor og Engie lanserer prosjektet H2BE (Hydrogen to Belgium) og gjennomfører mulighetsstudie

16. desember 2021 08:00 CET
To arbeidere med digitalt nettbrett i prosessanlegg

Equinor og ENGIE lanserer prosjektet H2BE (Hydrogen to Belgium) for produksjon av hydrogen fra naturgass i Belgia. Prosjektet bygger på samarbeidsavtalen om utvikling av hydrogenprosjekter med lavt karbonutslipp som selskapene inngikk i februar.

I oktober lanserte den føderale regjeringen i Belgia sin hydrogenstrategi. H2BE-prosjektet vil kunne hjelpe Belgia med å levere på denne strategien. Prosjektet tar sikte på å produsere hydrogen fra naturgass ved hjelp av autotermisk reformerteknologi (ATR) kombinert med karbonfangst og -lagring (CCS).

Med ATR-teknologien kombinert med CCS kan over 95 prosent av CO2-innholdet fjernes og gjøre det mulig å produsere hydrogen i stor skala og til en konkurransedyktig kostnad. CO2 som fanges i prosjektet vil bli transportert i flytende form og lagret permanent under havbunnen i Nordsjøen.

H2BE-prosjektet passer godt med hydrogenstrategiene til Belgia og delstaten Flandern som fokuserer på fornybart hydrogen og lavkarbonkilder som blått hydrogen for å nå målene for avkarbonisering.

Equinor og ENGIE skal nå gjennomføre en mulighetsstudie for å vurdere tekniske og økonomiske forhold knyttet til bygging av et anlegg i Gent-området. I tilknytning til studien innledes samtaler med potensielle kunder som kan bruke hydrogen til avkarbonisering av sin virksomhet, hovedsaklig større industrielle aktører.

I tillegg pågår diskusjoner med North Sea Port, en av Europas største havneområder, om muligheten for integrering med eksisterende infrastruktur i havneområdet. H2BE-prosjektet passer inn i «Connect 2025», North Sea Ports sin strategiske plan med fokus på klima og karbonnøytralitet.

Å ha nødvendig hydrogen- og CO2-infrastruktur på plass er avgjørende for at prosjektet skal lykkes. Derfor har Equinor og ENGIE inngått et samarbeid med Fluxys, operatøren for Belgias gassdistribusjonssystem. Ved å tilby store volum til markedet kan H2BE-prosjektet bli en viktig byggesten for hydrogen- og CO2-infrastrukturen som Fluxys har planer om å utvikle.

Infrastrukturen vil muliggjøre utveksling mellom industriklynger i Belgia og nabolandene. Samarbeidet mellom H2BE og Fluxys vil  skape synergier med andre hydrogen- og CO2-fangstprosjekter, og dermed redusere de totale kostnadene. Partene tar sikte på å starte driften i god tid før 2030 og på den måten bidra til at Belgia når sine mål for 2030.

Edouard Neviaski, administrerende direktør i ENGIE's Global Energy Management sier:

– ENGIE er overbevist om at avkarbonisert, termisk energi og fornybare for elektrisitetskilder er nødvendig for å oppnå karbonnøytralitet. Derfor ønsker ENGIE å utvikle fornybare løsninger og lavkarbon hydrogen-løsninger. Vi har stor tro på at fornybart og lavkarbonhydrogen, med sine ulike bruksområder og fordeler, vil bidra til å framskynde utviklingen av en robust infrastruktur og overgang til en karbonnøytral økonomi. Vi er glade for å kunne jobbe med dette prosjektet sammen med Equinor, vår partner gjennom mer enn 40 år. Vi er overbevist om at dette prosjektet vil være et sterkt verktøy for en vellykket implementering av den belgiske hydrogenstrategien.

Grete Tveit, direktør for lavkarbonløsninger i Equinor, sier:

– Det er med glede vi kan  lansere H2BE-prosjektet. Sammen med våre partnere har vi utviklet et fundament som har potensial til å levere pålitelig lavkarbonhydrogen fra naturgass. Det vil gjøre det mulig å avkarbonisere industrier i stor skala, samt bidra  til jevn og fleksibel produksjon av elektrisitet. Equinor mener hydrogen og CCS vil være avgjørende for å lykkes med energiomstillingen og nå ambisjoner om netto null-utslipp. Sammen med våre partnere har vi sterk og komplementær kompetanse som dekker alle deler av verdikjeden. Vi vil utnytte dette når vi nå tar neste steg i prosjektet med mål om å realisere prosjektet og dermed bidra til å etablere Belgias hydrogenøkonomi.

Bilde av Grete Tveit
Grete Tveit, direktør for lavkarbonløsninger i Equinor. (Foto: Fiona Hanson / Equinor ASA)

Relaterte sider

Om ENGIE sin forretningsenhet "Global Energy Management"

Global Energy Management (GEM) er en av ENGIE's forretningsenheter. I hjertet av verdikjeden optimaliserer GEM konsernets portefølje, inkludert elektrisitet, fornybar teknologi, naturgass, miljøprodukter og bulkvarer som biomasse. GEM tilbyr skreddersydde, innovative og konkurransedyktige løsninger og leverer tjenester innen energiforsyning & globale råvarer, energiomstilling, risikostyring & markedsadgang.

Med en stab på 1.400 medarbeidere, kontorer i 15 land, har GEM virksomhet i Europa, USA og Asia.

Pressekontakter - Engie

  • Tiffany NGO, kommunikasjonsansvarlig, tiffany.ngo@engie.com
  • Kelly MARTIN, konsulent hos Proches, kelly.martin@agenceproches.com
     

Om Equinor

Equinor ASA er et internasjonalt energiselskap med hovedkontor i Norge. Selskapet sysselsetter rundt 21.000 mennesker over hele verden. Equinor er allerede en av verdens mest CO2-effektive produsenter av olje og gass. Equinor utnytter sterke synergier mellom olje, gass, fornybar energi, karbonfangst og hydrogen. Selskapet deltar i konsortiet som har startet byggingen av Northern Lights-prosjektet, verdens første fullskala og åpen kildekode-prosjekt for transport og lagring av CO2. Selskapet har en voksende portefølje innen havvind med vindparker i Europa og USA og er involvert i ulike hydrogenprosjekter over hele Europa.

Pressekontakt - Equinor

  • Magnus Franzen Eidsvold, pressetalsperson, mfei@equinor.com