Equinor tildeles 26 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel

18. januar 2022 14:38 CET | Sist endret 18. januar 2022 15:05 CET
Arbeider ser ut på Nordsjøen - på Johan Sverdrup-feltet
Equinor-ansatt på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. (Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

Equinor er tildelt 26 nye utvinningstillatelser av Olje- og energidepartementet i forbindelse med Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021 – 12 tillatelser som operatør og 14 som partner.

– Leting er helt nødvendig for å sikre fortsatt verdiskaping på norsk sokkel. TFO-rundene er derfor svært viktige for oss og vi er glade for tildelingen av nye utvinningstillatelser, sier Jez Averty, direktør for Undergrunn i Utforsking og Produksjon Norge i Equinor.

De 26 utvinningstillatelsene fordeler seg slik: 12 i Nordsjøen, 10 i Norskehavet og 4 i Barentshavet.

Ambisjonen til Equinor er å transformere norsk sokkel fra en olje- og gassprovins til en lavutslipps energiprovins. Her spiller olje og gass en avgjørende rolle, både for å kunne levere samfunnskritisk energi, men også gjennom kompetanse, teknologi og finansiering som omstillingen krever.

– Vi har tro på norsk sokkel og at det fortsatt er betydelige verdier igjen å finne og utvikle. Et godt eksempel er vårt nyeste funn, Toppand, som ble tildelt i TFO-runden i 2011. Dette funnet viser potensialet for verdiskaping på sokkelen, selv i modne områder, ved hjelp av ny kunnskap og moderne leteteknologi, sier Averty.

Jez Averty - portrett
Jez Averty, direktør for Undergrunn i Utforsking og Produksjon Norge i Equinor. (Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA)

– Vi viderefører en aktiv letestrategi på norsk sokkel, men med fokus på å maksimere verdiskaping foran vekst og volum. Minst 80 prosent av lete-ressursene og -investeringene våre skal konsentreres rundt eksisterende infrastruktur – såkalt feltnær leting, sier Averty.

Det er flere grunner til at selskapet prioriterer feltnær leting. Disse er modne områder på sokkelen, hvor geologien er kjent og infrastrukturen godt utbygd, og risikoen er derfor lavere.

– Feltnære funn kan knyttes inn til eksisterende infrastruktur uten store og kostbare ny-utbygginger. Dermed maksimerer vi utnyttelsen av infrastrukturen vi har investert i gjennom 40 år. I tillegg er slike funn kjennetegnet av høy lønnsomhet, kort tilbakebetalingstid og lave CO2-utslipp, sier Averty.

I 2022 planlegger selskapet å delta i rundt 25 letebrønner, de fleste rundt eksisterende infrastruktur. Flesteparten av brønnene vil bores i Nordsjøen, noen i Norskehavet og noen få i Barentshavet.

Relaterte sider og nedlastinger