Turbinleverandør valgt for Baltyk II og III-prosjektene i Polen

22. februar 2022 19:44 CET
Nærbilde av vindturbin
(Foto: Siemens Gamesa Renewable Energy)

Equinor og partneren Polenergia har valgt Siemens Gamesa som foretrukket leverandør av vindturbingeneratorer til MFW Bałtyk II og Bałtyk III-prosjektene, to av de største og mest avanserte havvindparkene under utbygging i Polen, med en samlet installert kapasitet på 1440 MW.

Inngåelse av avtalen om foretrukket leverandør er en viktig milepæl for MFW Bałtyk II og Bałtyk III-prosjektene, og et viktig steg mot å realisere havvind som et bidrag til Polens grønne skifte.

– Med valget av foretrukket turbinleverandør når vi en ny milepæl i prosjektene, og trekker inn best tilgjengelig teknologi i det polske markedet for å utvikle havvindindustrien der. Målet vårt er å gjennomføre disse prosjektene på en måte som realiserer denne konkurransedyktige kilden til ren og fornybar energi i Polen, basert på industriledende løsninger. Vi tror samarbeidet med Siemens Gamesa vil akselerere fremdriften på disse prosjektene, som igjen vil kunne gi muligheter for det polske markedet og for polske selskaper til å bli en del av den lokale forsyningskjeden, sier Michał Kołodziejczyk, Equinors landsjef i Polen.

I tråd med avtalen vil Siemens Gamesa levere sin flaggskipsmodell SG 14-236 DD havvindturbin for å dekke maksimum kombinert kapasitet for begge prosjekter. Turbinen har en nominell ytelse på 14 MW og kan nå opp mot 15 MW kapasitet med Power Boost.

Dette er Siemens Gamesas største direktedrevne offshore vindturbin, og vil ha vært i drift kommersielt i et par år når den blir installert på Equinor og Polenergias prosjekter. Nøyaktig antall turbiner vil bli besluttet i en senere fase av prosjektet, etter ferdigstillelse av endelig turbinleveranseavtale og service- og garantiavtaler.

Michał Kołodziejczyk (f.v.), Equinors landsjef i Polen, Mette H. Ottøy, Equinors direktør for anskaffelser, og Michał Michalski, Ph.D., konsernsjef for Polenergia.

– Vi er glade for å nå ha valgt turbinleverandør for to av Polens første havvindprosjekter. Leveranse av vindturbingeneratorene er den største kontrakten for prosjektene, og vi har sikret en erfaren leverandør som kan vise til gode leveranser for Equinor tidligere. Vindturbinen vi har valgt er den helhetlig beste løsningen for prosjektene, og vi ser fram til å modne disse fram videre i samarbeid med Siemens Gamesa, sier Mette H. Ottøy, Equinors direktør for anskaffelser.

Med vindturbinene som er valgt for Equinor- og Polenergia-prosjektene, vil én omdreining av rotoren med full belastning produsere nok elektrisitet for ett gjennomsnittlig hjem i Polen i fire dager. Hvis én turbin kjører med full belastning, tar det 10 minutter å produsere nok elektrisitet for et gjennomsnittlig polsk hjem i ett år.

– Vi sikrer på en effektiv måte tilgang til nøkkelleveranser og tjenester som er nødvendige for å realisere våre baltiske investeringer. Vi utvikler prosjektene med utgangspunkt i beste praksis fra andre europeiske land, og trekker på erfaringen fra andre investeringer innenfor offshore energiproduksjon. Dette muliggjør en effektiv prosess for å sikre nødvendige myndighetsgodkjenninger og er et stort steg framover for disse prosjektene. Vi håper at våre vindprosjekter i 2027 vil kunne tilby ren, grønn energi til millioner av polske husholdninger, sier Polenergias konsernsjef Michał Michalski.

Den samlede kapasiteten til begge prosjektene er 1440 MW, som er en betydelig del av første fase av Polens nasjonale utviklingsplan for havvindindustrien, som har en samlet kapasitet på 5900 MW.  MFW Bałtyk II og -III ble tildelt differansekontrakt (CfDs) i mai 2021 av Polens energimyndighet Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Prosjektene ligger i Østersjøen, om lag 27 og 40 kilometer fra havnen Łeba, der Equinor har kjøpt et landområde for framtidige basehavn for drift og vedlikehold (O&M).

Endelig investeringsbeslutning for begge prosjekter forutsetter tildeling av alle nødvendige tillatelser og planlegges i 2024, med første kraft levert til nettet i 2027.

Relaterte sider og nedlastinger

Kart over prosjektene MFW Bałtyk II og MFW Bałtyk III

OM PROSJEKTENE

  • MFW Bałtyk II og MFW Bałtyk III er et 50-50-samarbeid mellom Equinor og Polenergia, med en kapasitet på inntil 1440 MW. Equinor er operatør for prosjektene i utviklings-, bygge- og driftsfasene.
  • MFW Bałtyk II og MFW Bałtyk III dekker et samlet område på om lag 240 kvadratkilometer, som ligger mellom 22 og 37 kilometer fra kysten. Vanndypet varierer fra om lag 25 til 40 meter.
  • I tillegg til MFW Bałtyk II og MFW Bałtyk III samarbeider Equinor og Polenergia om utbygging av MFW Bałtyk I-området, som har potensial til å produsere inntil 1560 MW. MFW Bałtyk I følger en annen tidsplan, og blir utviklet i henhold til den.

OM EQUINOR

  • Equinors ambisjon er å være et ledende selskap i det grønne skiftet, og bygger en betydelig posisjon innen fornybar energi. Equinor leverer i dag fornybar kraft fra havvindparker i Storbritannia og Tyskland til mer enn én million europeiske hjem.
  • Selskapet har posisjonert seg for havvindutbygginger i Nordsjøen, på østkysten av USA og i Østersjøen. I Polen er Equinor involvert i tre havvindprosjekter: MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II og MFW Bałtyk III. Equinor og Polenergia har en eierandel på 50 prosent hver i de tre prosjektene.