Informasjon angående foreslått utbytte for fjerde kvartal 2021

9. februar 2022 06:47 CET

Nøkkelinformasjon vedrørende foreslått kontantutbytte og ekstraordinært utbytte for Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) for fjerde kvartal 2021. Ytterligere detaljer knyttet til det ekstraordinære utbyttet er inkludert i børsmelding vedørende 4. kvartal 2021/kapitalmarkedsoppdatering som ble publisert i dag tidlig.

Kontantutbyttebeløp: 0,20
Ekstraordinært utbyttebeløp: 0,20
Annonsert valuta: USD
Siste dag inklusive: 11. mai 2022
Ex-dato : 12. mai 2022
Record date (eierregisterdato): 13. mai 2022
Betalingsdato: 27. mai 2022

Foreslått kontantutbytte og ekstraordinært utbytte er betinget av Generalforsamlingens godkjennelse 11. mai 2022.

Øvrig informasjon: Kontantutbytte og ekstraordinært utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 20. mai 2022.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.