Forlenger avtaler med norske leverandører

11. februar 2022 08:30 CET
Nærbilde av arbeider som gjør vedlikeholdsarbeid
(Foto: Even Kleppa / Woldcam - Equinor ASA)

På vegne av sine partnere utøver Equinor opsjoner til en verdi av 11,5 milliarder kroner på rammeavtaler innenfor vedlikehold- og modifikasjonstjenester for anlegg på land og offshore. Samarbeidet med Aibel AS, Apply AS, Aker Solutions AS og Wood Group Norway AS forlenges i tre år og vil opprettholde betydelige ringvirkninger i store deler av landet.

Avtalene ble inngått i 2016 og gjelder der Equinor er operatør eller teknisk ansvarlig.

Opsjonsutøvelsen gjelder i tre år fra 1. mars 2023 og omfatter samme arbeidsomfang som tidligere er kontraktsfestet. Dette vil være den siste opsjonen i kontraktens varighet.

Anskaffelsesdirektør Mette H. Ottøy. (Foto: Kjetil Eide / Equinor ASA)

– Vi er glade for å videreføre det gode samarbeidet vi har hatt med våre leverandører. Gjennom opsjonsutøvelsen kan vi bygge på leverandørenes anleggskompetanse og raskt prøve ut nye samarbeidsmodeller for å oppnå resultater, sier Mette H. Ottøy, anskaffelsesdirektør.

– Vi vil stimulere til reduksjon av karbonutslipp og kostnader gjennom forenkling, standardisering, smarte løsninger og konkurransedyktige kortreiste leveranser som vil bidra til lokale ringvirkninger, også i nord. Det overordnede målet er at det forsterkede samarbeidet styrker sikkerheten og gir resultater som kommer begge parter til gode, sier hun.

Equinors mål er å maksimere lønnsom og mest mulig bærekraftig utvinning fra de feltene som opereres.Dette krever sikre og kostnadseffektive løsninger for operasjon av anlegg til havs og på land. Hensikten nå er tettere samarbeid med hovedleverandørene drevet av felles mål.

Relaterte sider