Forlenger borekontrakter på norsk sokkel

16. februar 2022 08:00 CET
Johan Sverdrup feltsenter
Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. (Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA)

På vegne av partnerskapene utøver Equinor opsjoner til en verdi av 8 milliarder kroner med Archer, KCA Deutag og Odfjell Drilling. Kontraktene inkluderer boring, komplettering, intervensjonstjenester, plugging, vedlikehold og modifikasjoner på 19 av Equinor’s faste installasjoner og vil opprettholde betydelige ringvirkninger.

Avtalene ble inngått i 2018 med varighet på fire år. Opsjonsutøvelsen gjelder i to år fra slutten av 2022 og omfatter samme arbeidsomfang som tidligere er kontraktsfestet. Kontraktene sysselsetter om lag 2000 personer årlig.

Mette Ottøy (t.v.) og Erik G. Kirkemo - portretter
Mette Halvorsen Ottøy (t.v.), direktør for anskaffelser, og Erik Gustav Kirkemo, direktør for Boring og Brønn.
(Foto: Kjetil Eide / Equinor ASA)

– Vi har hatt et langsiktig og godt samarbeid med leverandørene, med sikre og effektive operasjoner som hovedprioritet. Disse kontraktsforlengelsene vil bidra til forutsigbarhet for partene og bidra til trygge og effektive brønnleveranser. Sammen med våre leverandører ønsker vi å videreutvikle disse tjenestene for å sikre langsiktig verdiskapning fra våre installasjoner, uttaler Erik Gustav Kirkemo, direktør for Boring og Brønn.

– Kontraktene og tjenestene er utviklet i tett samarbeid med leverandørene over flere år, og skal bidra til å sikre felles konkurransekraft og bærekraftig aktivitetsnivå. Vi verdsetter leverandører som i tillegg til å være konkurransedyktige bidrar til å utvikle industrien videre, sier Mette Halvorsen Ottøy, direktør for anskaffelser.

Borekontraktene gjelder følgende installasjoner:

FELT

TILDELING

Grane

Archer

Gullfaks A, B & C

Archer

Heidrun

Odfjell

Johan Sverdrup

Odfjell

Kvitebjørn

KCAD

Njord

Archer

Oseberg B, C, Sør & Øst

KCAD

Sleipner A

Archer

Snorre A & B

Archer

Statfjord A, B & C

Archer

Visund

Archer

Relaterte sider og nedlastinger