Tildeling av Utbytteaksjer til primærinnsidere

21. september 2017 08:30 CEST | Sist endret 21. september 2017 08:46 CEST

Det vises til meldingen fra Statoil ASA ("Selskapet", OSE: STL, NYSE: STO) den 22. juni 2017 angående primærinnsidernes deltakelse i utbytteemisjonene under utbytteaksjeprogrammet for fjerde kvartal 2016.

Nærmere detaljer om fordeling av Utbytteaksjene for første kvartal 2017 er angitt i oversikten under.

Opplysningene er informasjonspliktige i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Navn

Tittel

Utbytte-
aksjer
tildelt
primær-
innsider

Utbytte-
aksjer
tildelt
nærstående

Ny aksje-
beholdning
primær-
innsider

Ny aksje-
beholdning
nærstående

Samlet
aksje-
beholdning

Agerup, Wenche

Styremedlem

32

 

  2 621

 

  2 621

Alton, Russel

Direktør CFO Finans

 

 

 

 

  5 069

Bacher, Lars Christian

Konserndirektør

282

 

23 051

 

23 051

Di Valerio, Ingrid E.

Styremedlem

51

 

  4 213

 

  4 213

Dodson, Timothy

Konserndirektør

407

 

33 261

 

33 261

Gjærum, Reidar

Kommunikasjonsdirektør

378

5

30 947

437

31 384

Hegge, Hans Jakob

Konserndirektør

341

44

27 919

3 642

31 561

Hika, Gemetchu

Direksjonssekretær

15

 

  1 254

 

  1 254

Hovden, Magne

Direktør HR

212

 

17 366

 

17 366

Jacobsen, Jon Arnt

Direktør internrevisjon

 

 

 

 

20 720

Klouman, Hans Henrik

Juridisk direktør

403

14

32 975

1 189

34 164

Knight, John

Konserndirektør

1 066

 

 

108 926

 

108 926

Kvelvane, Ørjan

Direktør konsernregnskap

64

 

5 298

 

5 298

Labråten, Per Martin

Styremedlem

15

 

1 251

 

1 251

Lægreid, Stig

Styremedlem

23

 

 1 954

 

 1 954

Nilsson, Jannicke

Konserndirektør

263

 

21 545

16 478

38 023

Nylund, Arne Sigve

Konserndirektør

161

 

13 206

 

13 206

Reinhardsen, Jon Erik

Styreleder

30

 

  2 530

 

  2 530

Reitan, Torgrim

Konserndirektør

419

 

34 277

1 574

35 851

Rummelhoff, Irene

Konserndirektør

292

 

23 855

407

24 262

Skeie, Svein

Økonomidirektør

271

69

22 176

5 654

27 830

Sætre, Eldar

Konsernsjef

673

 

55 030

 

55 030

Torstensen, Siv Helen

Direktør CEO Sekretariatet

58

18

4 496

1 512

6 008

Økland, Jens

Konserndirektør

201

 

16 493

 

16 493

Øvrum, Margareth

Konserndirektør

579

88

47 313

7 247

54 560