Starter legging av Norges største oljerør

30. april 2018 08:25 CEST | Sist endret 30. april 2018 09:12 CEST
Rørleggingsfartøyet Saipem Castorone
Leggefartøyet Saipem Castorone ved Mongstad. (Foto: Espen Rønnevik / Roar Lindefjeld / Woldcam)

Leggingen av Norges største oljerør til Johan Sverdrup-feltet startet på Mongstad sent sist uke med fartøyet Saipem Castorone.

Snart blir den første rørbiten av det som skal bli Norges største og lengste oljerør, trukket inn på Mongstad terminalen. Den 36” rørledningen som skal strekkes mer enn 280 km ut til Johan Sverdrup-feltet, blir trukket gjennom et forhåndsboret hull fra havbunnen i Fensfjorden inn til oljeterminalen. Når Johan Sverdrup feltet produserer for fullt vil ytterligere 660.000 fat olje strømme daglig inn til Mongstad. 

– Castorone setter nå i gang rørleggingen ut Fensfjorden fra Mongstad. Fartøyet skal legge til sammen 36.000 rørlengder – over 400 km med rør – til olje og gassrørledningene på Johan Sverdrup. Dersom alt går som planlagt vil oljerørledningen nå ut til Johan Sverdrup feltet i juli, sier Geir Bjaanes, ansvarlig for subsea, strøm og rørledninger i Johan Sverdrup-prosjektet.

Geir Bjaanes
Geir Bjaanes

Kostnadene for første fase av Johan Sverdrup-prosjektet har blitt redusert med mer enn 35 milliarder kroner siden utbyggingsplanene for prosjektet ble godkjent av norske myndigheter. Det at oljerørledningen nå legges gjennom Fensfjorden har bidratt med 1,2 milliarder kroner i besparelser.

Opprinnelig plan var å legge røret til terminalen via en 10 kilometer lang landtrasé. Det ble nemlig vurdert som vanskelig å legge røret i Fensfjorden på grunn av andre rørledninger i området og stabiliteten i undergrunnen. Statoil gjennomførte en studie i 2015 som viste at det allikevel var mulig å legge rørledningen i fjorden dersom støttefyllinger installeres for eksisterende rør i fjorden. Etter betydelig forarbeid, har forholdene derfor blitt lagt til rette for rørleggingsoperasjonene som nå er underveis.

– Vi har planlagt rørleggingsoperasjonen i flere år sammen med Saipem. Allikevel er vi alle bevisst på størrelsen på oppgaven vi har foran oss, med flere måneder ute i havet med betydelige installasjonsoperasjoner før vi når fram til Johan Sverdrup-feltet. Så nå består jobben i å følge de grundige planene vi har lagt og opprettholde høyt fokus på HMS underveis, sier Lars Trodal, prosjektleder for eksportrør i Johan Sverdrup-prosjektet.

Lars Trodal
Lars Trodal, prosjektleder for eksportrør i Johan Sverdrup-prosjektet. (Foto: Frode Vestad / Statoil)
 • Vil bli største oljerør på norsk sokkel, både i diameter (36 tommer) og lengde (283 km).
 • 36.000 rørlengder som totalt utgjør nærmere 440 kilometer med rør (Oljerør 283 km; gassrør 156 km)
 • Veier 230.000 tonn i rent stål (360.000 tonn med korrosjons beskyttelse og betong)
  • Tilsvarende vekten på 33 Eiffeltårn
 • Oljerøret er 36 tommer i diameter, gassrøret er 18 tommer.
 • Oljerøret ligger 537 meter under vann på det dypeste.
 • Saipem Castorone (Rørhåndteringsfartøy): 330 meter langt, og opptil 702 mennesker om bord.
 • Johan Sverdrup er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel. Med antatte utvinnbare ressurser på mellom 2,1 og 3,1 milliarder fat oljeekvivalenter blir dette et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene.
 • Johan Sverdrup blir bygget ut i flere faser. Første fase skal etter planen starte opp sent i 2019, med en produksjonskapasitet anslått til 440.000 fat olje per dag.
 • Etter oppstart av andre fase av prosjektet i 2022 ventes feltet å produsere opp mot 660.000 fat olje per dag, som utgjør nærmere 25 prosent av all norsk petroleumsproduksjon. Plan for Utvikling og Drift (PUD) for andre fase skal innleveres før september 2018.
 • PARTNERE: Statoil: 40,0267 % (operatør), Lundin Norway: 22,6 %, Petoro: 17,36 %, AkerBP: 11,5733 % og Maersk Oil (et selskap i Total): 8,44 %.

Relaterte sider og nedlastinger

36.000 rør lagret på Mongstad
Foto av 36.000 røs – som vil utgjøre 400km med olje- og gassrørledning - lagret på StordBase. (Foto: Espen Rønnevik / Roar Lindefjeld / Woldcam)