Suspensjon av rigg

31. oktober 2016 09:50 CET | Sist endret 25. november 2016 10:20 CET

Statoil har besluttet å midlertidig suspendere den mobile riggen Songa Enabler, som opprinnelig var tiltenkt å bore for Johan Castberg-lisensen.

Suspensjonen vil gjelde fra ferdigstillelse av en produksjonsboringskampanje på Snøhvit-feltet, anslått til slutten av november.

Riggen vil bli suspendert i en periode på om lag fire måneder, i påvente av oppstart på letekampanjen i Barentshavet. Statoil planlegger å bore 5-7 letebrønner i dette området i 2017.

Det jobbes også med modning av andre arbeidsoppgaver, der riggen er aktuell.

Songa Enabler er et nybygg av typen Cat D, som ble bestilt av Statoil i 2012. Statoil fremleiet de første fem årene til Johan Castberg-lisensen. Riggen ble levert i 2016.

Boreriggen Songa Enabler
Boreriggen Songa Enabler.
(Foto: Songa Offshore)

Partnerskapet i Johan Castberg har tidligere besluttet å bruke mer tid på å modne Johan Castberg-prosjektet. Nåværende plan er å modne prosjektet frem mot en beslutning om videreføring (DG2) i løpet av 2016.

Dersom partnerskapet beslutter en endelig investeringsbeslutning for prosjektet (DG3) i 2017 planlegges oppstart av borekampanjen på feltet i andre halvdel av 2019.