Statoil kjøper minoritetsposisjon i Lundin Petroleum

14. januar 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:12 CET

Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) har kjøpt 37.101.561 aksjer i Lundin Petroleum AB (publ), tilsvarende 11,93 prosent av aksjene og stemmerett for om lag SEK 4,6 milliarder.

Investeringen i Lundin Petroleum vil øke Statoils indirekte eksponering i sentrale felt på norsk sokkel.

– Vi ser på dette som en langsiktig investering. Norsk sokkel er ryggraden i Statoils virksomhet, og denne transaksjonen styrker indirekte vår andel av verdiskapingen fra sentrale og attraktive felt på norsk sokkel, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil.

Statoil søker kontinuerlig muligheter for å styrke verdiskapingen. I de senere år har Statoil redusert sin andel i enkelte modne felt på norsk sokkel for å realisere kapital til nye investeringer.

Gjennom kjøpet av aksjer i Lundin Petroleum øker Statoil sin eksponering i et antall sentrale felt i utvikling og vekst på norsk sokkel til en attraktiv pris, inkludert Johan Sverdrup og Edvard Grieg.

Investeringen er et uttrykk for Statoils langsiktige interesse og engasjement for fremtiden på norsk sokkel.

Photo of Statoil CEO Eldar Sætre
Konsernsjef Eldar Sætre

Lundin Petroleum har gjennom det siste tiåret lyktes med å bygge en sterk portefølje på norsk sokkel, og internasjonalt i Malaysia og Frankrike. Selskapet hadde reserver tilsvarende 187,5 millioner fat oljeekvivalenter ved utgangen av 2014. Fra 2002 til 2014 firedoblet selskapet sin reservebase, og produserte 24.900 fat oljeekvivalenter per dag i 2014. I 2015 bokførte Lundin Petroleum 2P reserver tilsvarende 515 millioner fat oljeekvivalenter for full utbygging av Johan Sverdrup, basert på eierandelen på 22,60 prosent.

Statoil støtter Lundin Petroleums ledelse, styre og strategi. Det foreligger ingen planer om en økning av Statoils aksjepost i selskapet.

For mer informasjon:

Aksjonærer og analytikere:
Peter Hutton, Senior Vice President Investor Relations:
Tlf: +44 7881 918 792 

Media:
Bård Glad Pedersen, Vice President Media Relations:
Tlf: +47 918 01 791 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12