Gjennomføring av kapitalforhøyelse i forbindelse med Utbytteemisjonen for andre kvartal 2016

15. desember 2016 | Sist endret 16. desember 2016 10:06 CET

Det vises til tidligere meldinger fra Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) angående Utbytteemisjonen for andre kvartal 2016.

Kapitalforhøyelsen i forbindelse med Utytteemisjonen ble i dag registrert i Foretaksregisteret. Etter gjennomføringen av kapitalforhøyelsen er aksjekapitalen til Selskapet NOK 8.112.623.527,50 fordelt på 3.245.049.411 aksjer hver pålydende NOK 2,50.

Utbytteaksjene vil bli registrert i VPS under ISIN NO 0010096985 og vil handles på Oslo Børs under Selskapets ticker "STL". Handel i Utbytteaksjene vil starte 19. desember 2016.

Betaling av kontantutbytte til eiere av ordinære aksjer på Oslo Børs vil skje på eller omkring 16. desember. Kontant betaling av utbyttet til eiere av ADRer er forventet å skje på eller omkring 19. desember 2016.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

This announcement and the information contained herein does not constitute or form a part of, and should not be construed as, an offer for sale or subscription for or solicitation or invitation of any offer to subscribe for or purchase of dividend shares or any other securities of the Company and cannot be relied on for any investment contract or decision.

It may be unlawful to distribute this announcement in certain jurisdictions. This announcement is not for distribution in any jurisdiction in which prior registration or approval is required for that purpose. No steps have been taken or will be taken in any jurisdiction outside of Norway in which such steps would be required. No competent authority or any other regulatory body has passed upon the adequacy of this document or approved or disapproved the distribution of dividend shares outside of Norway. Any representation to the contrary may be a criminal offense.