Equinor er klar til å investere i bevaring av regnskog

20. november 2018 07:01 CET | Sist endret 20. november 2018 11:49 CET
Equinor ønsker å bidra i utviklingen av et robust marked for privat sektor som sikrer forsvarlig miljø- og samfunnsmessig vern av regnskog. (Foto: Isabella Jusková / Unsplash)

Equinor er klar til å investere i bevaring av regnskog så snart et velfungerende marked er på plass for privat sektor. Dette vil være et supplement til selskapets egne klimatiltak. Selskapet understreker sin sterke støtte til Paris-avtalen, og peker på behovet for økt samarbeid mellom myndigheter og næringsliv.

– De viktigste klimatiltakene for Equinor vil fortsatt være å redusere utslippene fra vår produksjon av olje og gass, og betydelig vekst innen fornybar energi. Men for å begrense de menneskeskapte klimaendringene må vi alle gjøre mer. Derfor ønsker vi også å investere i bevaring av regnskog, et av de viktigste og mest effektive klimatiltakene, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor.

Statsminister Erna Solberg (t.v.), Patricia Espinosa (generalsekretær for FNs klimakonvensjon), og konsernsjef Eldar Sætre på Høstkonferansen i Oslo. (Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

Equinor har tydelige og ambisiøse mål for reduksjon av klimagassutslipp fra produksjon av olje og gass. Det meste av utslippene er underlagt CO2-avgift og EU’s kvotemarked.

Nå forbereder Equinor investeringer i redusert avskoging tilsvarende utslippene fra selskapets volumer fra egenoperert produksjon i områder der det ikke er en pris på CO2 . I 2017 var utslippene fra denne produksjonen i underkant av 1 million tonn. Dette understreker Equinors støtte til en global karbonpris.

– Investeringer i bevaring av regnskog kan få en trippel positiv effekt. For det første bidrar vi til å hindre avskoging, noe vi vet er helt avgjørende for å nå klimamålene i Parisavtalen. For det andre vil vi frivillig betale for egne klimagassutslipp der det i dag ikke er en pris på CO2. For det tredje bidrar vi til å utvikle et internasjonalt marked som legger til rette for at vi og andre selskaper kan investere i bevaring av regnskog, sier Sætre.

  • Equinor arrangerer i dag Høstkonferansen i samarbeid med Olje- og Energidepartementet og Det Internasjonale Energibyrået (IEA) på Det Norske Teateret.
  • Konsernsjef i Equinor Eldar Sætre, statsminister Erna Solberg og generalsekretær for FNs klimakonvensjon, Patricia Espinosa, møter pressen på det Norske Teateret, Kristian IVs gate 8, Oslo, klokken 08.15 i dag 20. november 2018.

Budskapet fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) er at alle må gjøre mer for å begrense klimaendringene og redusere konsekvensene de kan gi. Bevaring av skog og landarealer kan bidra med opptil en tredjedel av løsningen på verdens klimaproblemer.

I tillegg til å være et effektivt klimatiltak, sørger bevaring av regnskog for beskyttelse av biologisk mangfold og bedrer forholdene for mennesker som lever der.

I tråd med FNs klimakonvensjon har Norge igangsatt en betydelig klima- og skogsatsing. Siden 2008 har Norge utbetalt omtrent 23 milliarder kroner til kampen mot avskoging i utviklingsland (REDD+), og vil fortsette dette arbeidet fram mot 2030.

Equinor ønsker å bidra i utviklingen av et robust marked for privat sektor som sikrer forsvarlig miljø- og samfunnsmessig vern av regnskog. Detaljer om tidslinje og omfang for Equinors investeringer vil blir kommunisert når det er mer klarhet i etableringen av markedet.

Relaterte sider og nedlastinger