Byggestart på Johan Sverdrup-plattform

31. mars 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:11 CET
The Johan Sverdrup field
Illustrasjon av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen

Lærling Jens Erik Eriksen i Kværner og olje- og energiminister Tord Lien starter byggingen av utstyrs- og boligplattformen på Johan Sverdrup på Stord i dag torsdag 31. mars.

– Johan Sverdrup er det største industriprosjektet i moderne tid i Norge, og vil skape betydelige verdier for samfunnet i generasjoner fremover. I dag kommer vi i gang med byggingen av utstyrs-og boligplattformen, som blir den andre av fire plattformer som nå er under bygging i første fase av prosjektet, sier Kjetel Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup-prosjektet i Statoil.

Statoil tildelte et konsortium bestående av Kværner og KBR kontrakten for prosjektering og bygging av dekket til utstyr- og boligplattformen på Johan Sverdrup-feltet i juni 2015.

Stord er et sentralt sted i et omfattende Johan Sverdrup-prosjekt. Hos Kværner Stord skal deler av stålrammen til plattformdekket fabrikkeres.

Her skal også alle delene av utstyrs- og boligplattformen sammenstilles, før plattformen installeres på feltet i 2019. På topp vil rundt 2000 ansatte jobbe med Kværners Johan Sverdrup-leveranser.

Det er Kværners underleverandør Apply Leirvik på Stord som skal bygge boligmodulen blir den største boligplattformen på norsk sokkel.

Øvrige moduler på utstyrs- og boligplattformen skal bygges ved verftene Energomontaz Polnoc Gdynia (EPG), Mostostal Pomorze Gdansk (MPG) Mostostal Chojnice og Crist Offshore i Polen, og i Gøteborg i Sverige. Detaljprosjekteringen foregår ved KBRs kontor i Leatherhead i London, og hos Apply Leirvik på Stord.

Fabrikasjonsarbeidet startet også opp på to av verftene i Polen og Apply Leirvik i dag.

– For hver dag vokser Johan Sverdrup-prosjektet. Det er et komplekst puslespill, med aktiviteter over hele verden. Vi er 14.000 personer som hver dag jobber med prosjektet i 2016 og sammen skal vi gjennomføre 100 millioner arbeidstimer . Vi er avhengige av at alle leverer, og at alle brikker kommer på plass til riktig tid og med riktig kvalitet. Viktigst av alt er at vi jobber sikkert. Ingen skal bli skadet på jobb på Johan Sverdrup, sier Kjetel Digre.

Kjetel Digre
Kjetel Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup-prosjektet i Statoil.

Statoil 40,0267% (operatør)

Lundin Norway 22,6%

Petoro 17,36%

Det norske oljeselskap 11,5733%

Maersk Oil 8,44%

Fakta:

  • Kontrakter til en verdi av over 50 milliarder kroner har blitt tildelt i Johan Sverdrup-prosjektet.
  • Over 70 % av kontraktene har blitt tildelt leverandører med norsk fakturaadresse. 

Utstyrs- og boligplattformen skal innkvartere de som skal jobbe på Johan Sverdrup-feltet gjennom50 år i produksjon.

Plattformen vil bli det største boligkvarteret på norsk sokkel, og vil ha kapasitet til å innkvartere 560 personer. I tillegg vil den inneholde kontroll- og beredskapssenteret for feltet samt en del hjelpesystemer som dekker hele feltsenteret.

Plattformen skal ferdigstilles i første kvartal 2019 for installasjon på Johan Sverdrup-feltet med verdens største løftefartøy, Pioneering Spirit.