Bygger ut Snefrid Nord

6. juli 2017 11:00 CEST
platform illustration

Statoil og partnerne har besluttet å bygge ut gassfunnet Snefrid Nord ved Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet. Funnet, som etter planen skal starte produksjonen seint i 2019, blir knyttet opp til Aasta Hansteen.

Foto av Aasta Hansteen-understellet
Foto av Aasta Hansteen-understellet i Klosterfjorden i Sunnhordland.
(Foto: Espen Rønnevik og Roar Lindefjeld/Statoil)

Myndighetene mottok derfor i dag et tillegg til plan for utbygging og drift (PUD) av Aasta Hansteen-feltet som beskriver Snefrid Nord-utbyggingen.

Aker Solutions, som leverte havbunnsutstyr til Aasta Hansteen-utbyggingen, skal også levere havbunnsramme med én brønnslisse, sugeanker og kontrollkabler til Snefrid Nord-utbyggingen.

Havbunnsrammen og sugeankeret som fester den til havbunnen skal leveres av Aker Solutions i Sandnessjøen.

- Det er gledelig å se at Snefrid Nord gir ringvirkninger og aktivitet på Helgelandskysten, sier Torolf Christensen, prosjektdirektør for Snefrid Nord og Aasta Hansteen.

Kontrollkablene leveres fra Aker Solutions i Moss.

Subsea 7 skal levere rør og ekspansjonsrørssløyfer (spools) i tillegg til at de skal utføre alle installasjoner på havbunnen. De er også leverandør til Aasta Hansteen, og ved å bruke samme leverandør på begge prosjekter regner Statoil med å oppnå synergi mellom de to prosjektene.

Alle kontrakter tildeles under forutsetning av at tillegg til PUD for Aasta Hansteen godkjennes av myndighetene.

Portrett - Torolf Christensen
Torolf Christensen, - prosjektdirektør for Snefrid Nord og Aasta Hansteen. (Portretter - foto: Harald Pettersen)
Portrett - Siri Espedal Kindem
Siri Espedal Kindem, - direktør for utvikling og produksjon nord.

Snefrid Nord ble funnet i 2015. Utvinnbare ressurser er om lag fem milliarder kubikkmeter gass. Funnet bygges ut med én brønn i en havbunnsramme med én brønnslisse.

Denne knyttes opp til Aasta Hansteen-plattformen via Luva-brønnrammen seks kilometer unna. På platå vil Snefrid Nord produsere om lag fire millioner kubikkmeter gass per dag og per nå er planlagt produksjonstid 5-6 år.

De totale investeringene for Snefrid Nord-utbyggingen er på om lag 1,2 milliarder kroner.

- Aasta Hansteen er strategisk viktig utbygging fordi plattformen og rørledningen Polarled åpner et nytt område i Norskehavet for gasseksport til Europa. Prosjektene etablerer også ny infrastruktur, som vil skape muligheter for fremtidige feltutviklinger i området. Det er Snefrid Nord et godt eksempel på, sier Siri Espedal Kindem, direktør for utvikling og produksjon nord.

  • Statoil Petroleum ASA er operatør med en eierandel på 51 prosent. Partnere er Wintershall Norge AS (24%) OMV Norge AS (15%) og ConocoPhillips Skandinavia AS (10%)
  • Vanndyp 1 312 meter

Relatert side