Støtte fra Enova til pionerprosjekt

22. august 2019 14:13 CEST | Sist endret 10. august 2021 13:24 CEST
Illustrasjon av Hywind Tampen
Illustrasjon av Hywind Tampen-prosjektet. Dimensjoner og avstander er ikke realistiske.

Enova har gitt tilsagn om støtte på inntil 2,3 milliarder kroner til Hywind Tampen-prosjektet for å utvikle verdens første flytende havvindpark som skal forsyne olje- og gassinstallasjoner med fornybar kraft.

Equinor og partnerne utreder mulighetene for å forsyne Gullfaks- og Snorre-feltene med strøm fra flytende havvind. I dag har partnerskapene fått bekreftet at Hywind Tampen-prosjektet har fått tilsagn om støtte på inntil 2,3 milliarder kroner fra Enovas program for fullskala innovative energi- og klimatiltak.

– Støtten partnerskapet får på Hywind Tampen-prosjektet demonstrerer norske myndigheters vilje til å investere i og utvikle flytende havvind og fornybar energiforsyning. Med denne støtten har vi tatt et viktig steg videre for å kunne realisere prosjektet. Nå blir det opp til partnerskapet å modne prosjektet videre til en endelig investeringsbeslutning i løpet av høsten, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor.

Fra før har Næringslivets NOx-fond besluttet å støtte Hywind Tampen-prosjektet med opptil 566 millioner kroner i investeringsstøtte.

– Hywind Tampen-prosjektet vil bidra til å videreutvikle flytende havvindteknologi og redusere kostnader for framtidige flytende havvindsparker. Dette innebærer nye industrielle muligheter for Norge, partnerskapene og norsk leverandørindustri i et voksende globalt marked for havvind, sier Olav-Bernt Haga, prosjektdirektør for Hywind Tampen-prosjektet.

Hywind Tampen kan bli det første prosjektet i verden som forsyner olje- og gassplattformer med kraft fra flytende havvindturbiner. Prosjektet vil gjøre det mulig med lønnsom produksjon av olje og gass fra Snorre- og Gullfaks-feltene med lave CO2-utslipp. 

Prosjektet kan gi mer enn 200.000 tonn i reduserte CO2-utslipp per år. 

Hywind Tampen-vindparken vil bestå av 11 vindturbiner med en samlet kapasitet på 88 MW. Vindparken vil kunne dekke om lag 35% av det årlige behovet for elektrisk kraft til de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C. I perioder med mye vind vil andelen kunne være betydelig høyere.

De sju partnerne i Snorre og Gullfaks planlegger for en mulig investeringsbeslutning for Hywind Tampen-prosjektet høsten 2019. 

Gullfaks-lisensen
Equinor Energy AS:  51 %
Petoro AS:  30 %
OMV (Norge) AS:  19 %

Snorre-lisensen
Equinor Energy AS: 33,3 %
Petoro AS: 30 %
ExxonMobil Exploration and Production Norway AS: 17,5 % 
Idemitsu Petroleum Norge AS: 9,6 %
DEA Norge AS: 8,6 %
Vår Energi AS: 1,1 %

Nedlastinger og relaterte sider