Equinors resultater for tredje kvartal 2021

27. oktober 2021 07:00 CEST
Troll A-plattformen
Troll A med ny Troll Fase 3 modul. (Foto: Jan Arne Wold og Elisabeth Sahl, Woldcam AS)

Equinor rapporterer et justert driftsresultat på 9,77 milliarder USD og 2,78 milliarder USD etter skatt i tredje kvartal 2021. Driftsresultatet i henhold til IFRS var 9,57 milliarder USD, og IFRS-resultatet var 1,41 milliarder USD.

Tredje kvartal 2021 var kjennetegnet av:

  • Sterke resultater som følge av høyere priser og solid drift
  • Meget sterk kontantstrøm og fortsatt forbedring av justert netto gjeldsgrad(1) til 13,2 %
  • Optimalisert gassproduksjon og oppstart av Troll Fase 3
  • Kontantutbytte på 0,18 USD per aksje og økning av andre transje for tilbakekjøp av aksjer fra 300 millioner USD til 1 milliard USD

- Vi leverer sterke resultater i kvartalet som følge av høyere råvarepriser og solid drift. Streng kapitaldisiplin og en meget sterk netto kontantstrøm styrker balansen vår og forbedrer justert netto gjeldsgrad til 13,2 %, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA.

Bilde av Anders Opedal
Anders Opedal, konsernsjef

- Den globale økonomien er på vei opp igjen, men vi er fortsatt forberedt på svingninger i markedet knyttet til virkningene av pandemien. Det ekstraordinært høye nivået og de store endringene i Europeiske gasspriser understreker usikkerheten i markedet. Equinor har en viktig rolle som en pålitelig energileverandør til Europa, og vi har tatt grep for å øke gasseksporten for å møte den høye etterspørselen, sier Opedal.

- Det svært lønnsomme Troll Fase 3-prosjektet kom i drift, og Martin Linge-feltet har trappet opp produksjonen. Begge leverer gass til Europa produsert med lave utslipp. Våre store havvindprosjekter går framover i henhold til plan. Sammen med våre partnere nådde vi en viktig milepæl da East Coast Cluster i Storbritannia ble valgt som en av de to første klyngene for karbonfangst, -bruk, og -lagring i landet. I Norge lanserte vi Norway Energy Hub, vår plan om et industrielt samarbeid for å ta energinasjonen Norge videre i en bærekraftig retning fram mot 2030, sier Opedal.

Justert driftsresultat var 9,77 milliarder USD i tredje kvartal, opp fra 0,78 milliarder USD i samme periode i 2020. Justert driftsresultat etter skatt var 2,78 milliarder USD, opp fra 0,27 milliarder USD i samme periode i fjor.

Driftsresultatet i henhold til IFRS var 9,57 milliarder USD i tredje kvartal, opp fra negative 2,02 milliarder USD i samme periode i 2020. IFRS-resultatet var 1,41 milliarder USD i tredje kvartal, sammenlignet med negative 2,12 milliarder USD i tredje kvartal 2020. Driftsresultatet var påvirket av høyere priser for gass og væsker, betydelig positivt påvirket av derivater hovedsakelig knyttet til europeisk gass, og netto reverseringer av nedskrivninger på 0,51 milliarder USD, inkludert en reversering på 0,98 milliarder USD knyttet til en offshoreeiendel i Leting & Produksjon Norge og en nedskrivning på 0,48 milliarder USD knyttet til et raffineri i Markedsførings-, midtstrøm- og prosesseringssegmentet.

Resultatene i alle leting- og produksjonssegmenter er positivt påvirket av de høyere råvareprisene. Solid drift, fortsatt forbedringsfokus og streng kapitaldisiplin bidro til ytterligere verdiskapning og sterk kontantstrøm. Basert på oppdaterte estimater vil det bli betalt om lag 6,32 milliarder USD(2) i skatt i fjerde kvartal, hvorav 4,99 milliarder USD ble betalt 1. oktober. Halvparten av petroleumsskatten til Norge for 2021 vil bli betalt i første halvdel av 2022.

Leting og produksjon Norge fikk positive bidrag fra ett nytt felt i produksjon. Med kun én skatteinnbetaling basert på tidligere lavere prisforventninger bidro Leting og produksjon Norge betydelig til konsernets kontantstrøm i kvartalet.

Markedsførings-, midtstrøm- og prosesseringssegmentet leverte høye resultater hovedsakelig som følge av markedsinnvirkningen av derivater knyttet til prissikring av gassalg til Europa. Disse gevinstene vil bli fulgt av tap i segmentet når volumer leveres under de langsiktige kontraktene.

Beslutningen om å ta derivatposisjoner har vært fordelaktig for konsernet, men skaper volatilitet i dette segmentet. I tillegg til effektene fra derivater knyttet til det europeiske gassmarkedet, leverte nord-amerikansk gass solide resultater i kvartalet.

Havvindanleggene i fornybarsegmentet produserte mindre strøm sammenlignet med samme kvartal i fjor på grunn av mindre vind. Dette ble delvis motvirket av høy tilgjengelighet og høyere elektrisitetspriser. Fra tredje kvartal har Equinor besluttet å endre praksis og vil ekskludere gevinst og tap på salg av eiendeler i justert driftsresultat for Fornybarsegmentet.

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 1,996 millioner foe per dag i tredje kvartal, opp fra 1,994 millioner foe per dag i samme periode i 2020. Nye felt som kom i produksjon og økt produksjon fra Johan Sverdrup, i tillegg til solid produksjonseffektivitet og optimalisert gassproduksjon ble delvis motvirket av salget av Bakken og nedstengingen av Hammerfest LNG. Egenproduksjon av fornybar energi i kvartalet var 304 GWh, ned fra 319 GWh for samme periode i fjor, påvirket av mindre vind enn gjennomsnittet for sesongen.

Ved utgangen av tredje kvartal 2021 hadde Equinor fullført 17 letebrønner, hvorav 6 var drivverdige funn, og det pågikk boring i 11 brønner. Justerte letekostnader i tredje kvartal var 0,21 milliarder USD, sammenlignet med 0,30 milliarder USD i samme kvartal 2020.

Kontantstrømmen fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var 10,80 milliarder USD for tredje kvartal, sammenlignet med 3,34 milliarder USD for samme periode i 2020. Organiske investeringer var på 5,89 milliarder USD for de første ni månedene av 2021. Ved utgangen av kvartalet var justert gjeldsgrad (3) 13,2 %, ned fra 16,4 % i andre kvartal 2021. Inkludert leasing i henhold til IFRS 16 var gjeldsgraden(3) 20,2 %.

Styret har besluttet et kontantutbytte på 0,18 USD per aksje for tredje kvartal 2021.

I kvartalet fullførte Equinor første transje av tilbakekjøpsprogrammet for 2021 med kjøp i markedet for totalt 99 millioner USD. Dette tilsvarer et beløp på totalt 300 millioner USD, inkludert aksjer som vil bli innløst fra den norske stat og annullert.

Med bakgrunn i fordelaktige råvarepriser, sterk kontantstrøm og en justert gjeldsgrad (3) på 13,2 %, har styret besluttet å øke størrelsen på den andre transjen av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer, fra et indikativt nivå på 300 millioner USD, som kommunisert på kapitalmarkedsdagen i juni, til 1 milliard USD, inkludert aksjer som vil bli innløst fra den norske stat og annullert. Den andre transjen begynner 27. oktober og avsluttes senest 31. januar 2022.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) for 12-månedersperioden fram til 30. september var 0,4 for 2021, ned fra 0,5 i 2020. Personskadefrekvensen (TRIF) for 12-månedersperioden fram til 30. september var 2,5, opp fra 2,3 i 2020.

1 Dette er et ikke-GAAP måletall. Sammenligningstall og avstemming til IFRS er presentert i tabellen “Calculation of capital employed and net debt to capital employed ratio” under “Supplementary”-delen i rapporten.
2 Forutsatt en vekslingskurs for USD/NOK på 8,78.
Dette er et ikke-GAAP måletall. Sammenligningstall og avstemming til IFRS er presentert i tabellen “Calculation of capital employed and net debt to capital employed ratio” under “Supplementary”-delen i rapporten.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Peter Hutton, direktør, IR,
+44 7881 918 792 (mobil)

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
+ 47 412 60 584 (mobil)

Nedlastinger

Webcast