Eksklusive utbytte og eksklusive rettigheter til å delta i utbytteemisjon for tredje kvartal 2017

8. februar 2018 07:50 CET | Sist endret 6. mars 2018 08:25 CET

Fra og med 8. februar 2018 vil aksjene i Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) på Oslo Børs og rettigheter under American Depository Receipts (ADRs) programmet til Statoil på New York Stock Exchange bli handlet eksklusiv dividende på 0,2201 USD og eksklusiv rett til å delta i utbytteemisjonen (utbytteaksjeprogrammet) for tredje kvartal 2017.

Record date/eierregisterdato på Oslo Børs og New York Stock Exchange er 9. februar 2018.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.