Første synlige del av Johan Sverdrup på plass

31. juli 2017 16:39 CEST | Sist endret 23. desember 2020 08:19 CET
Johan Sverdrup jacket
Stålunderstellet til Johan Sverdrups stigerørsplattform installeres

Forrige uke ble stålunderstellet til Johan Sverdrups stigerørsplattform installert av Heerema Marine Contractors (HMC) med løftefartøyet Thialf. Det drøyt 26000 tonn tunge understellet er det største på norsk sokkel.

Stålunderstellet strekker seg 140 meter fra havbunnen, der det dekker et område på 94 ganger 64 meter. Det er festet med 24 pæler som til sammen veier over 9000 tonn.

– Dette er en veldig spesiell milepæl for oss, fordi det blir det første synlige beviset på Johan Sverdrup-feltet. Jeg er glad for at installeringen har foregått sikkert og helt etter planen. Nå gleder vi oss til fortsettelsen på dette industrieventyret, der vi har en lang rekke store operasjoner å se frem til. På og under havbunnen har vi allerede gjort mye. Fremover vil stadig mer bli synlig også på overflaten, sier Kjetel Digre, direktør for Johan Sverdrup.

Kjetil Digre
Kjetil Digre, direktør for Johan Sverdrup

Thor Kråkenes er leder for transport og installasjon i Johan Sverdrup, og har fulgt installasjonen av stålunderstellet som er levert av Kværner Verdal.

– Selve utførelsen av arbeidet har vært ren ingeniørkunst. Det ligger utrolig mye godt og nøye planlagt arbeid bak denne operasjonen, der stålunderstellet ble senket forsiktig på plass uten uforutsette hendelser, sier Kråkenes.

Etter planen vil selve stigerørsplattformen komme på plass neste år, og produksjonsstart på feltet er planlagt mot slutten av 2019. På platå er produksjonen anslått å utgjøre 40 prosent av oljeproduksjonen på norsk sokkel. Feltet har en forventet levetid på 50 år, og ambisjonen er 70 prosent utvinningsgrad som er i verdensklasse. Utvinnbare ressurser er anslått til å være mellom 2 og 3 milliarder fat oljeekvivalenter.

For mer informasjon om Johan Sverdrup klikk her.