Statoil øker leteboringen i 2017

4. januar 2017
Borestreng - Maersk Gallant
I Norge er letekampanjen på 5-7 brønner i Barentshavet helt sentral i aktivitetsplanen for 2017. (Alle foto: Ole Jørgen Bratland)

Statoil planlegger å bore rundt 30 letebrønner i 2017, en økning på om lag 30 prosent sammenlignet med 2016. Mer enn halvparten av brønnene skal bores på norsk sokkel.

– Ved å utnytte egne forbedringer og endrede markedsforhold, har vi fått flere brønner, mer leteareal og mer seismikk for leteinvesteringene våre de siste årene, sier Statoils konserndirektør for leting, Tim Dodson.

Portrett av Tim Dodson
Tim Dodson, Statoils konserndirektør for leting.
Boreriggen West Hercules
Boreriggen West Hercules.

Relaterte sider

– Dette gjør oss i stand til å planlegge et sterkt boreprogram for 2017 på ca. 30 letebrønner som operatør og partner. Letebrønnprogrammet har god balanse mellom påviste, velkjente bassenger og nye, uutforskede områder, sier Dodson, og understreker at leteboringsplanene forutsetter tillatelser, riggtilgjengelighet og partnergodkjennelser.

I 2016 fullførte Statoil til sammen 23 letebrønner som operatør og partner, hvorav 14 på norsk sokkel.

Den samlede letevirksomheten, som også inkluderer blant annet lisenstildelinger, arealkjøp og seismikk, ble fullført til godt under de opprinnelig anslåtte letekostnadene som følge av effektiviseringer og markedseffekter.

I Norge er letekampanjen på 5-7 brønner i Barentshavet helt sentral i aktivitetsplanen for 2017.

I Norskehavet og i Nordsjøen er ambisjonen å påvise feltnære volumer for å forlenge levetiden til eksisterende infrastruktur, samt fastslå vekstpotensialet.

Totalt forventer Statoil å fullføre 16-18 letebrønner på norsk sokkel i 2017. Nye funn er helt avgjørende for å motvirke fallende produksjon fra dagens felter og sikre nye volumer fra norsk sokkel.

– Barentshavet har stått for flere av Norges mest betydelige oljefunn de siste årene. Vi ser fram til å teste nye mål, både i den relativt velkjente geologien omkring Johan Castberg og Hoop/Wisting-området, og noen nye uutforskede muligheter med usikkerhet knyttet til funnsannsynlighet, men potensial for store funn.

– Denne kampanjen kan gi oss avgjørende informasjon om den langsiktige framtiden til norsk sokkel, sier Dodson.

Internasjonalt vil Statoils leteboring i 2017 omfatte vekstmuligheter i bassenger der Statoil allerede er etablert med funn og produserende felt, så vel som nye, uutforskede områder.

– Etter at vi tok over som operatør for Carcara-funnet sist sommer, har Brasil blitt enda viktigere i Statoils portefølje, ikke minst på letefronten. Vi trapper opp letingen også i Storbritannia, der vi planlegger tre letebrønner med Statoil som operatør i 2017, sier Dodson.

Andre steder planlegges boring av partneropererte brønner i etablerte bassenger, som Mexicogolfen, og i uutforskede områder, som Indonesia og Surinam. Statoil er også en partner i planlagt leteboring på land i Russland og Tyrkia.

– Leteplanene for 2017 underbygger vår langsiktige satsing på norsk sokkel, samtidig som vi fortsetter å posisjonere selskapet for globale muligheter. Hvis alt går etter planen, vil vi ha letevirksomhet i 11 land på fem kontinenter i år, sier Dodson.