Statoil øker sin andel i Wisting-funnet

6. september 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:18 CET

Statoil og Tullow Norge AS er blitt enige om en transaksjon der Statoil øker sin eierandel i fire lisenser på norsk sokkel. Transaksjonen omfatter Wisting-funnet i Barentshavet.

– Denne transaksjonen gjenspeiler vår sterke tro på letepotensialet på norsk sokkel, og vår forpliktelse til å skape verdier i Barentshavet, sier Jez Averty, Statoils direktør for leting i Norge og Storbritannia.

Statoil har bygget opp en betydelig leteportefølje i Barentshavet gjennom lisensrunder og transaksjoner. Gjennom denne transaksjonen vil Statoil ha den største eierandelen i Wisting-funnet, som hittil er det eneste store funnet i Hoop-området i Barentshavet.

Statoil har en sterk posisjon i Hoop-området, og ser ytterligere letepotensial som kan gi synergieffekter i området.

– Vi ønsker å bidra med vår erfaring, kompetanse og teknologi for å sikre en effektiv og lønnsom utvikling av Wisting-funnet. Statoil har utviklet nye teknologier, som for eksempel undervannskonseptet Cap-X, og fremmet industrisamarbeid om leteaktiviteter gjennom Barents Sea Exploration Collaboration (BaSEC) for å levere sikre og effektive operasjoner, sier Averty.

Jez Averty
Jez Averty, Statoils direktør for leting i Norge og Storbritannia. (Foto: Kjetil Visnes)

Det må gjøres nye og betydelige funn for å opprettholde produksjonen på norsk sokkel, og tilførsel av ressurser fra Nord-Norge er sentralt for å nå dette målet. Oljedirektoratet anslår at de utvinnbare ressursene i Wisting-funnet er på 241 millioner fat oljeekvivalenter (foe).

Avtalen gir også tilgang til interessante leteprospekter i Norskehavet og Barentshavet, som vil bli modnet for eventuell boring i 2018.

Transaksjonen er betinget av godkjenning fra myndighetene.

Lisens

Område

Andel som overføres
til Statoil

Statoils nye eierandel
i lisensen

PL537

Hoop (Wisting)

20 %

35%

PL855

Hoop

20%

55%

PL695

Tromsøflaket

40%

40%

PL843

Norwegian Sea

20%

40%


For ytterligere kommentarer, ta kontakt med:

Pressetalsmann:
Morten Eek
+47 41 68 95 15

Investor relations:
Anca Jalba
+47 41 08 79 88 

Kart over området i transaksjonen

Relaterte sider