Informasjon angående utbytte for tredje kvartal 2016

27. oktober 2016 07:01 CEST | Sist endret 25. november 2016 10:19 CET

Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) for  tredje  kvartal 2016.

Utbyttebeløp:  0,2201

Annonsert valuta: USD

Siste dag inklusive: 20. februar for New York Stock Exchange, 21. februar 2017 for Oslo Børs

Ex-dato:  21. februar for New York Stock Exchange, 22.februar 2017 for Oslo Børs

Record date (eierregisterdato):  23. februar  2017

Betalingsdato: på, eller nær 7. april for Oslo Børs  10. april 2017 for  New York Stock Exchange.

Vedtaksdato: 26. oktober 2016

Øvrig informasjon:

Utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 1. mars 2017.

Men henvisning til utbytteaksjeprogrammet som ble vedtatt på generalforsamlingen 11. mai 2016, vil aksjonærer få muligheten til å motta utbyttet i nyutstedte aksjer i Statoil til en rabatt. For utbytteemisjonen for tredje kvartal 2016 har styret satt denne rabatten til 5 %. Ytterligere informasjon om utbytteaksjeprogrammet for tredje kvartal 2016 vil bli publisert senere.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12