Øker produksjon fra Fram-feltet

6. november 2017 12:00 CET
Foto av Troll C-plattformen
Troll C-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Øyvind Hagen)

Partnerne i Fram-lisensen har besluttet å investere i et nytt prosjekt som skal øke produksjonen fra Fram-feltet i Nordsjøen. Beslutningen er tatt i enighet med lisenspartnerne i Troll.

Dette innebærer at Fram-lisensen investerer en milliard kroner i en ny gassmodul på Troll C-plattformen. Dette vil bidra til å øke oljeproduksjon og gasseksporten fra Fram-feltet, og legger forholdene til rette for videre utvikling i området.

– Statoil er glad for at vi sammen med partnerne har tatt en investeringsbeslutning for dette strategisk viktige prosjektet, sier Siv Irene Skadsem, direktør for undervanns- og ombyggingsprosjekter.

– Ved bruk av standardiserte løsninger og utstyr samt fokus på å trimme prosjektet maksimalt, har vi i samarbeid med Statoils driftsmiljø og leverandører kommet fram til en meget kostnadseffektiv og lønnsom gassmodul, sier Skadsem.

Investeringen er et viktig ledd i å videreutvikle Troll C som et knutepunkt for Troll C og Fram- området.

Modulen vil bidra til økt utvinning fra Fram-lisensen samt bedre lønnsomheten av Troll C installasjonen ved å øke og akselerere produksjonen ved hjelp av den økte gasskapasiteten.

Portrett av Siv Irene Skadsem
Siv Irene Skadsem, direktør for undervanns- og ombyggingsprosjekter.
(Foto: Harald Pettersen)
Gunnar Nakken
Gunnar Nakken, direktør for Drift Vest i Statoil. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Den nye gassmodulen på Troll C vil akselerere produksjonen fra Fram med betydelige og lønnsomme volumer, sier Gunnar Nakken, direktør for Drift Vest i Statoil. Dette betyr at vi fremover kan modne flere brønner og lete etter nye ressurser i Fram-området, sier Nakken.

EPCI-kontrakt tildelt Aibel

Statoil har på vegne av partnerskapet tildelt Aibel EPCI kontrakten (Engineering, Procurement, Construction, Installation) for Troll C gassmodulen. Kontrakten har en estimert kontraktsverdi på over 600 MNOK.

Aibel i Bergen vil ha ansvaret for engineering og modulen vil bli fabrikkert i Aibels verksted i Haugesund. Arbeidet er påbegynt og prosjektet tar sikter på oppstart i slutten av 2019.

  • Fram er et olje- og gassfelt i den nordlige delen av Nordsjøen, om lag 20 kilometer nord for Troll. Vanndybden i området er omtrent 350 meter.
  • Feltet omfatter flere forekomster og er delt opp i to utbyggingstrinn Fram Vest og Fram Øst. Begge er bygget ut med to brønnrammer hver og er koblet opp mot Troll C.
  • Fram H-Nord og Byrding-feltene er utviklet med en tredje brønnramme koblet opp mot Fram Vest. Fram feltet begynte å produsere i 2003.
  • Brønnstrømmen fra Fram transporteres via rørledning til Troll C for behandling, og oljen transporteres videre via Troll Oljerør II-rørledningen til Mongstad. Gassen eksporteres via Troll A til Kollsnes.
  • Rettighetshavere: Statoil Petroleum AS (45%), ExxonMobil Exploration and Production Norway (25%), ENGIE E&P Norge AS (15%), Idemitsu Petroleum Norge AS (15%). 

Relaterte sider