Planlegger verdensledende hydrogenanlegg i Storbritannia

1. juli 2020 08:00 CEST | Sist endret 1. juli 2020 09:27 CEST

Equinor lansereret nytt prosjekt for utvikling av et av Storbritannias – og verdens – første anlegg for storskalaproduksjon av hydrogen fra gass i kombinasjon med karbonfangst og -lagring (carbon capture and storage, CCS). Anlegget, som kalles Hydrogen to Humber Saltend (H2H Saltend), kan markere starten på en avkarbonisering av industriklyngen i Humber-området, som har noen av de høyeste utslippene i Storbritannia.

H2H Saltend støtter britiske myndigheters mål om å opprette minst én industriklynge med lave CO2-utslipp innen 2030, og verdens første netto nullutslippsklynge innen 2040. Prosjektet baner også vei for visjonen til Zero Carbon Humber-alliansen, som Equinor og partnerne kunngjorde i 2019.

Prosjektet skal holde til på Saltend Chemicals Park nær Hull. Den innledende fasen omfatter en 600-MW autotermisk reformator (auto thermal reformer, ATR) med karbonfangst verdens største anlegg i sitt slag, som skal omdanne gass til hydrogen. Det vil gi industrikunder i parken muligheten til å gå helt over til hydrogen, og kraftverket i parken kan gå over til en blanding som består av 30 prosent hydrogen og naturgassblanding. Dette vil redusere utslippene fra Saltend Chemicals Park med nærmere 900.000 tonn CO2 per år.

Saltend Chemicals Park. Foto: px Group

I de neste prosjektfasene kan H2H Saltend utvides til å betjene andre industrielle brukere i parken og i hele Humber-området, som har 55.000 ansatte bare i produksjonssektoren, og bidra til at klyngen kan nå målet om null utslipp innen 2040. Det vil bane vei for et storskala hydrogennettverk som er åpent for både blått hydrogen (produsert fra gass med karbonfangst og -lagring) og grønt hydrogen (produsert ved elektrolyse av vann og bruk av fornybar energi), i tillegg til å være nettverk for transport og lagring av fanget CO2. Det anslås at en overgang i brennstoff til hydrogen kan skape 43.000 nye jobber i de energiintensive industrigrenene i hele Storbritannia.

– Verden vil fortsatt ha behov for mer energi med lavere utslipp for at vi skal nå målene i Parisavtalen. Det krever en omfattende avkarbonisering av bransjen, der vi mener at karbonfangst og -lagring samt hydrogen kan, og må, spille en betydelig rolle. Med private og offentlige investeringer og en støttende linje fra britiske myndigheter, vil H2H Saltend-prosjektet demonstrere mulighetene i disse teknologiene. Sammen kan vi gjøre Humber og Storbritannia til et verdensledende eksempel som andre kan lære av, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor.

– px Group er glad for å støtte H2H Saltend-prosjektet, som er en milepæl for energiovergangen i Storbritannia. Vi er fast bestemt på å bidra til at bransjen når nullutslippsmålet, der både karbonfangst og -lagring samt hydrogen vil spille en stor rolle. Vi ser fram til å samarbeide med alle prosjektpartnerne for å nå dette felles målet, sier Geoff Holmes, konsernsjef for px Group, som eier og driver Saltend Chemicals Park.

– Som den ledende energileverandøren i Storbritannia, er vi stolt av rollen som vår naturgass og havvind har spilt i arbeidet med å redusere CO2-utslippene i kraftproduksjonen. Nå ønsker vi å gå videre ved å introdusere hydrogen til Humber-området. Sammen med våre partnere planlegger vi å omforme Storbritannias største industriklynge til den grønneste klyngen, sier Al Cook, konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling og Equinors landsjef for Storbritannia.

H2H Saltend skal være en del av Zero Carbon Humber-alliansens søknad om offentlig støtte i andre fase av Industrial Strategy Challenge Fund, som ble lansert 23. juni 2020. Med forbehold om en støttende linje fra britiske myndigheter, vil Equinor og partnerne modne prosjektet fram mot en endelig investeringsbeslutning i løpet av 2023, med en mulig produksjonsstart innen 2026.

I 2018 utga Equinor, Northern Gas Networks og Cadent rapporten H21 North of England, som viser hvordan blått hydrogen kan produseres og leveres til millioner av hjem og foretak i hele Nord-England. Equinor er også partner i Net Zero Teesside-utbyggingen, som foreslår å bygge et nytt gasskraftverk med karbonfangst og -lagring og utvide infrastrukturen for karbonfangst og -lagring til andre industriklynger i nærheten.

I mai fattet Equinor og partnerne en endelig investeringsbeslutning om Northern Lights, Europas første kommersielle prosjekt for transport og lagring av CO2 utenfor kysten av Norge. Dersom norske myndigheter tar en positiv endelig investeringsbeslutning i 2020, ventes det at første fase kommer i drift innen 2024.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Morten Eek
meek@equinor.com
+47 41689515 

Faktaboks

Mer informasjon om H2H Saltend-prosjektet finner du på www.h2hsaltend.co.uk og i prosjektbrosjyren

  • Saltend Chemicals Park, som består av kjemiske anlegg og Triton Power's Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) kraftstasjon, slipper for tiden ut rundt 3,5 millioner tonn CO2 per år. Etter den innledende fasen av prosjektet antas det at utslippene vil falle til ca. 2,6 millioner tonn.
  • Karbonutslipp vil bli fanget opp og fraktet østover med rørledning til underjordisk lagring offshore i Endurance-akviferen, som ligger i Sør-Nordsjøen.
  • ATR-ene forventes å produsere hydrogen med 80% effektivitet med en karbonfangsteffektivitet på minimum 95%.
  • Equinor mener den storskala hydrogenverdikjeden i området rundt Saltend potensielt kan ha produksjonskapasitet for inntil 3 gigawatt (3000 megawatt) blått og grønt hydrogen.
  • H2H Saltend er en del av visjonen lansert av Zero Carbon Humber-alliansen som omfatter ferdigstillelse av en storstilt hydrogendemonstrator innen midten av 2020-tallet, karbonnegativ kraft fra et pilotprosjekt for bioenergi karbonfangst og lagring (BECCS) ved Drax kraftstasjon, og utviklingen av en hydrogenøkonomi i Humber-regionen, Yorkshire og Nord-England.
  • Etter hvert som H2H Saltend utvides, forventes det å bidra til at Saltend Chemicals Park oppnår netto null karbonutslipp innen 2035, og at det bredere Humber-området oppnår netto null innen 2040.
  • Equinor jobber med sine partnere i både Humber- og Teesside-prosjektene for å utvikle en felles CCS-transportinfrastruktur til lagring på den britiske kontinentalsokkelen, noe som reduserer kostnader og risiko for begge prosjektene.
  • Equinor er også en del av UK Hydrogen Strategy Now-kampanjen for en nasjonal hydrogenstrategi for å muliggjøre betydelige private investeringer i hydrogenteknologier og -produksjon over hele landet, som driver vekst og skaper grønne arbeidsplasser.

Om Equinor i Storbritannia
Equinor har hatt virksomhet i Storbritannia i over 35 år. Selskapet har hovedkontor i Norge og 22.000 ansatte over hele verden, hvorav over 650 i Storbritannia. Som et bredt energiselskap har Equinor forpliktet seg til langsiktig verdiskaping i en lavkarbonframtid, og har som mål å oppnå en karbonnøytral global drift innen 2030.

Equinor er Storbritannias ledende energileverandør, og støtter den britiske økonomien ved å investere milliarder i en nødvendig infrastruktur for energiforsyning, i tillegg til å samarbeide med over 700 leverandører i hele Storbritannia. Energiforsyningen fra Norge tilfredsstiller over en fjerdedel av Storbritannias etterspørsel etter gass og om lag en femtedel av etterspørselen etter olje – begge produseres med et av de laveste karbonavtrykkene i bransjen. Selskapet er operatør for oljefeltet Mariner, en av de største og mest digitaliserte offshore-investeringene i Storbritannia de siste ti årene, og utvikler Rosebank, det største uutviklede feltet i Storbritannia. Begge prosjektene støtter hundrevis av jobber og økonomisk aktivitet i Skottland.

Equinor er også operatør for to havvindparker utenfor østkysten av England: Dudgeon og Sheringham Shoal. Selskapet er banebrytende innen flytende havvindteknologi med Hywind Scotland, verdens første flytende havvindpark utenfor kysten av Peterhead, som samarbeider med Batwind, verdens første batteri for havvind. Sammen med partneren SSE Renewables bygger Equinor verdens største havvindpark, Dogger Bank, utenfor nordøstkysten av England. Selskapet er også ledende innen både karbonfangst, -bruk og -lagring (carbon capture, utilisation and storage, CCUS) og hydrogen, i tillegg til å utvikle en rekke prosjekter i Europa, blant annet i Humber- og Teesside-områdene i det nordøstlige England.