Mulig streik kan påvirke norske olje- og gassfelt

12. februar 2021 22:25 CET
Johan Svedrup
Johan Sverdrup (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Mandag 15 februar er det mekling mellom fagforeningen SAFE og Norsk Olje og Gass. En mulig streik kan ramme aktiviteten ved terminalen på Mongstad.

Tariffavtalen som er til mekling, er innenfor Oljeoverenskomsten 224. Avtalen er mellom YS/Safe, Negotia og Norsk olje og gass/Norsk Industri.

Dersom meklingen ikke fører frem, har fagforeningen varslet at de vil ta ut 12 medlemmer ved terminalen i streik fra midnatt 15. februar.

Effekten av en mulig streik kan bli redusert råoljelager- og havnekapasitet ved Equinors raffineri på Mongstad, noe som kan få konsekvenser for produksjonen for flere av Equinors felt på norsk sokkel, blant annet Johan Sverdrup og Troll. Det kan derfor bli nødvendig å stenge produksjonen ved feltet inntil videre.

En mulig streik kan også påvirke gasseksport fra Troll-området, og få implikasjoner for feltene Kvitebjørn, Visund, Byrding, Fram og Valemon.