Produksjonsboring startet på Mariner

2. desember 2016 | Sist endret 23. desember 2020 08:24 CET
Den oppjekkbare riggen Noble Lloyd Noble
Noble Lloyd Noble, verdens største oppjekkbare rigg.

Produksjonsboring på det Statoil-opererte Mariner-feltet i britisk del av Nordsjøen er startet.

Opptil fem brønner skal bores før tilkoplings- og ferdigstillingsaktiviteten for Mariner A-plattformen starter neste sommer. Oppstart av oljeproduksjonen fra Mariner forventes i 2018.

– Dette er en spennende periode for oss som operatør på britisk sokkel med overgang fra planleggingsfasen til aktiv offshore-virksomhet, sier Hedda Felin, administrerende direktør for Statoil Production UK.

– Forboring gjør at produksjonen kan nå platånivå mye raskere etter oppstart av driften på Mariner A. Det blir også en viktig læringsperiode for oss når det gjelder reservoarforståelse og for å identifisere mulige effektiviseringsmuligheter for framtidige brønner, med sikkerhet og vern av miljøet som våre viktigste prioriteringer, tillegger hun.

Portrett av Hedda Felin
Hedda Felin, adm. direktør, Statoil Production UK

Se også

The Noble Lloyd Noble, verdens største oppjekkbare rigg, er nå posisjonert over Mariners stålunderstell, som ble installert i 2015. De første produksjonsbrønnene vil bli boret gjennom et brønndekk på stålunderstellet. Opptil fem brønner skal bores før plattformens dekksmoduler ankommer i midten av 2017. Til sammen kan opptil 100 reservoarmål bores gjennom Mariner-feltets levetid, basert på nåværende utbyggingsstrategi.

Statoil har samarbeidet med de store kontraktørselskapene Noble Drilling og Schlumberger for å sikre sikker og kostnadseffektiv drift. Riggkontrakten ble tildelt Noble Drilling i 2013, og ble etterfulgt av kontraktstildeling for integrerte bore- og kompletteringstjenester til Schlumberger i 2014. Forboringskampanjen vil bidra til omkring 500 jobber på britisk sokkel.

Mariners dekksmoduler er nå under bygging ved Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (DSME) i Sør-Korea og utseiling forventes i første halvdel av 2017.

Mariner er ett av de største prosjektene under utbygging på britisk sokkel. Prosjektet har hittil tildelt den britiske forsyningskjeden kontrakter til en verdi av mer enn 1 milliard pund.

Statoil (U.K.) Limited er operatør for Mariner med 65,11 % eierandel. Partnerne er J.X. Nippon Exploration & Production (UK) Limited (20 %), Siccar Point Energy (8,89%) og Dyas Mariner Limited (6 %).

Mariner-feltet ligger på den østlige Shetland-plattformen i britisk del av Nordsjøen, om lag 150 kilometer øst for Shetlandsøyene. Reservene i tungoljefeltet er anslått til mer enn 250 millioner fat olje med en gjennomsnittlig platåproduksjon på omkring 55,000 fat per dag. 

 • Feltet vil sikre langsiktig kontantstrøm i en produksjonsperiode på 30 år. Produksjonen forventes å starte i 2018.
 • Konseptet som er valgt omfatter en produksjons-, bore- og boligplattform (PDQ) med stålunderstell og en flytende lagringsenhet (FSU).
 • Stålunderstellet for Mariner A-plattformen ble fullført i henhold til plan og innenfor budsjettet ved Dragados Offshore S.A.-verftet i Spania, og trygt installert på feltet i september 2015.
 • Den flytende lagringsenheten - Mariner B – er ferdig installert på Mariner-feltet med om lag 20 mennesker ombord.
 • Noble Corporations oppjekkbare rig, Noble Lloyd Noble, som skal bidra under boringen av Mariner-brønner de første årene, ble bygd i Singapore og ankom Mariner-feltet tidligere i november.
 • Riggen, som er verdens største oppjekkbare rigg, er 215 meter høy.
 • Rørledningene er installert på Mariner-feltet, og andre havbunns-, kontrollkabel-, stigerørs-, og strømningsrørsoperasjoner er fullført.
 • Statoil er et internasjonalt energiselskap med hovedkontor i Stavanger og virksomhet i mer enn 30 land.
 • Statoil gjorde investeringsbeslutningen for Mariner-prosjektet i 2012, som omfattet en bruttoinvestering på mer enn 7 milliarder dollar. Utbyggingen av Mariner-feltet vil bidra med mer enn 250 millioner fat reserver med en gjennomsnittlig platåproduksjon på om lag 55.000 fat per dag. Feltet vil sikre en langsiktig kontantstrøm gjennom en produksjonsperiode på 30 år.
 • Statoil er også operatør for Utgard, et gass- og kondensatfelt som strekker seg over delelinjen mellom norsk og britisk sokkel, så vel som Bressay-prosjektet. I tillegg til å være deltaker i Jupiter- og Alba-feltene, har selskapet også flere letelisenser på britisk sokkel.
 • Statoil åpnet kontoret sitt i Aberdeen i 2013, og bygger nå opp sin lokale organisasjon for å forberede installering, oppstart og drift av Mariner-feltet.