Equinors resultater for andre kvartal og første halvår 2018

26. juli 2018 06:59 CEST | Sist endret 27. juli 2018 10:06 CEST
Løfteoperasjon på Johan Sverdrup-feltet

I sin første kvartalsrapport etter navneendringen rapporterer Equinor et justert driftsresultat på 4,3 milliarder USD og 1,7 milliarder USD etter skatt i andre kvartal 2018. Driftsresultatet i henhold til IFRS var på 3,8 milliarder USD, og IFRS-resultatet var på 1,2 milliarder USD.

Andre kvartal var kjennetegnet av:

  • Solide resultater og kontantstrøm fra driften, og sterkt justert driftsresultat etter skatt
  • Rekordhøy internasjonal produksjon
  • Verdiskapende transaksjoner og høy prosjektaktivitet

- Vi skaper verdi ved høyere priser, og leverer solide resultater og kontantstrøm fra driften. Dette kvartalet leverer vi meget sterke resultater fra vår internasjonale virksomhet, mens nye felt, økt vedlikehold og en del kvartalsspesifikke elementer bidrar til noe høyere kostnader på norsk sokkel. Dette understreker viktigheten av fortsatt kostnadsfokus i hele organisasjonen. Vi er i rute for å levere på vår guiding til kapitalmarkedet, sier konsernsjef for Equinor ASA, Eldar Sætre.

Konsernsjef Eldar Sætre

Vi fortsetter å utvikle vår portefølje basert på våre industrielle styrker. I kvartalet har vi fullført Roncador- og Carcara-transaksjonene i Brasil og North Platte-transaksjonen i USA. I tillegg har vi sikret nye attraktive leteområder i Brasil, Storbritannia og Norge. Vi har startet installeringsarbeidet på Johan Sverdrup-feltet, og har høy prosjektaktivitet med flere prosjekter i gjennomføringsfasen. I juli leverte vi utbyggingsplanen for det meget lønnsomme Troll Fase 3-prosjektet til myndighetene for godkjenning, sier Sætre.

Justert driftsresultat var 4,3 milliarder USD i andre kvartal, opp fra 3,0 milliarder USD i samme periode i 2017. Justert driftsresultat etter skatt var 1,7 milliarder USD i andre kvartal, opp fra 1,3 milliarder USD i samme periode i fjor, som inkluderte en reversering av en avsetning i Angola på 0,7 milliarder USD. Høyere priser for både væsker og gass, sammen med høy produksjon, bidro til økningen. Som følge av økt vedlikehold og en del kvartals- og feltspesifikke elementer, har underliggende drifts- og administrasjonskostnader per fat gått noe opp sammenlignet med samme kvartal i fjor, justert for nye felt i produksjon.

Driftsresultatet i henhold til IFRS var 3,8 milliarder USD i andre kvartal, sammenlignet med 3,2 milliarder USD i samme periode i 2017. I kvartalet hadde Equinor en netto reversering av tidligere nedskrivninger på 0,3 milliarder USD, og en negativ effekt av endring i urealisert verdi av derivater på 0,5 milliarder USD. IFRS-resultatet var 1.2 milliarder USD, ned fra 1,4 milliarder USD i andre kvartal 2017.

Equinor leverte en egenproduksjon på 2,028 millioner foe per dag i andre kvartal, en økning fra 1,996 millioner foe per dag i samme periode i 2017. Økningen skyldtes hovedsakelig høyere produksjon i USA. Produksjonsveksten var på rundt 2 % sammenlignet med andre kvartal 2017.

Per andre kvartal 2018 hadde Equinor fullført 10 letebrønner, hvorav fire med drivverdige funn. Justerte letekostnader i kvartalet var 234 millioner USD, opp fra 224 millioner USD i samme kvartal i 2017, hovedsakelig på grunn av høyere boreaktivitet.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før betalte skatter og endringer i arbeidskapital var 13,2 milliarder USD for første halvdel av 2018, sammenlignet med 10,5 milliarder USD i samme periode i 2017. Organiske investeringer var på 4,6 milliarder USD for de første seks månedene av 2018. Ved utgangen av juni hadde gjeldsgraden økt fra 25,1 % til 27,2 %, etter verdiøkende transaksjoner og økt arbeidskapital.

Styret har besluttet å opprettholde et utbytte på 0,23 USD per aksje for andre kvartal.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) var 0,5 for de tolv siste månedene fram til 30. juni 2018, sammenlignet med 0,7 i samme periode for ett år siden.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Peter Hutton, direktør IR,
+44 7881 918 792 (mobil)
Helge Hove Haldorsen, vice president Investor Relations North America,
+1 281 224 0140 (mobil)

Press
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør, 
+47 918 01 791 (mobil)

Nedlastinger

Webcast