Rekrutterer fagarbeidere for alle felt

11. juli 2017 08:02 CEST
Foto av offshore-ansatt
Statoil har behov for å rekruttere fagarbeidere innenfor alle fagfelt de kommende årene. (Foto: Øyvind Hagen)

Statoil planlegger å rekruttere mer enn 50 fagarbeidere årlig framover for å sikre at selskapet har rett kompetanse og kapasitet på norsk sokkel.

– Vi mener det vil være mulig å opprettholde lønnsom og bærekraftig produksjon på dagens nivå fra norsk sokkel til 2030 og videre. Men det krever ikke minst at vi fortsetter å tiltrekke oss dyktige medarbeidere med god kompetanse, sier Aksel Stenerud, personaldirektør for Utvikling og produksjon Norge.

Som en følge av nedgangstider i olje- og gassindustrien har det i de siste årene blitt lagt ned skoleklasser innenfor flere yrkesfag, ikke minst innenfor prosessfaget. Søknader til lærlingeplasser er også redusert i den samme perioden.

– I Statoil ser vi imidlertid store muligheter for norsk sokkel. Vi har prosjekter som er i ferd med å starte opp og flere er under ferdigstillelse. Vi har også en rekke prosjekter som er i planleggingsfase for eventuell utbygging, sier Stenerud.

– Vi har behov for å rekruttere fagarbeidere innenfor alle fagfelt de kommende årene. Prosessfaget vil i de første årene utgjøre den største andelen, understreker Stenerud.

Selv om behovet for rekruttering av fagarbeidere innenfor prosess, elektro-mekanisk og logistikk nok vil variere fra år til år, har vi en rekrutteringsstrategi som strekker seg i en periode fra inneværende år og langt framover.

Portrett - Aksel Stenerud
Aksel Stenerud, personaldirektør for Utvikling og produksjon Norge.
(Foto: Harald Pettersen)
Portrett - Dag Unnar Mongstad
Dag Unnar Mongstad, fra Industri Energi.

Rekrutteringsstrategien for sokkelen skal også ivareta behov og løsninger vi har innenfor våre landanlegg i Statoil.  Dette gir muligheter for gode utviklingsløp for alle våre fagarbeidere.

– Strategien skal sørge for å ivareta riktig kapasitet, forutsigbarhet og fornyelse. Den er også en respons på den naturlige avgangen vi har foran oss innenfor disse fagene. Vi håper dette bidrar til en positiv utvikling i søknadsmassen til utdanning innenfor fagene, sier Dag Unnar Mongstad, fra Industri Energi.

Antallet vil variere noe mellom fag og år for år, men målet er å rekruttere på et jevnt nivå i mange år framover.

Relatert side