Statoil tildeler milliardkontrakt på lagerskipet Njord Bravo

19. april 2018 07:30 CEST | Sist endret 19. april 2018 15:24 CEST
Njord Bravo
Njord Bravo. (Foto: Harald Pettersen)

Statoil tildeler på vegne av partnerne i Njord-lisensen, en kontrakt til Aibel for oppgraderingen av lagerskipet Njord Bravo i Norskehavet. Kontrakten har en verdi på ca 1.3 milliarder kroner.

-Vi er glade for at vi i dag kan tildele Aibel dette oppdraget. Aibel har flere gode leveranser bak seg og har vist at de har både kompetanse og evne til å håndtere denne type komplekse prosjekter, sier direktør for prosjektutvikling Torger Rød i Statoil. Lagerskipet klargjøres nå for videre drift av Njord og Hyme samt tilknytning av Bauge og Fenja som er to nye feltutbygginger i Norskehavet.

Jobben innebærer betydelig opprustning og vedlikehold av skipet. I tillegg skal det installeres utstyr ombord for å redusere utslipp til luft (VOC anlegg).

Sikrer arbeidsplasser i Haugesund
Aibel vil starte arbeidet umiddelbart og lagerskipet er ventet å ankomme verftet i Haugesund i begynnelsen av juli 2018. På topp vil prosjektet engasjere rundt 600 medarbeidere.

Kontrakten gir det nødvendige grunnlaget for en sikker og effektiv prosjektgjennomføring.

-Vi ser frem til samarbeidet med Aibel, sier direktør for anskaffelser i Statoil, Pål Eitrheim. Njord Bravo skal etter planen leveres ferdig årsskiftet 2019/2020.

Njord-feltet ble satt i produksjon i 1997 og både plattformen og lagerskipet settes nå i stand for å kunne gjenbrukes i nye tjue år.

I 2016 ble plattformen og lagerskipet tauet til land, henholdsvis Stord og Kristiansund.

-Det har vært viktig å utnytte tiden i landligge i Kristiansund godt og det har vært utført mye arbeid mens skipet har ligget til kai, sier Rød. Blant annet har det vært gjennomført demontering og overhaling av en del utstyr, og kontrakter for om lag 80 millioner kroner er tildelt leverandører i Kristiansundregionen.

Torger Rød
Torger Rød
Foto: Arne Reidar Mortensen
Pål Eitrheim
Pål Eitrheim
Foto: Arne Reidar Mortensen

Plattformen ligger hos Kværner på Stord
I mars 2017 ble Kværner på Stord tildelt kontrakten med oppgraderingen av Njord A- plattformen. Arbeidet med oppgraderingen av plattformen på Stord sysselsetter ca 3.000 årsverk. Arbeidet går som planlagt og for tiden arbeides det med topside modifikasjoner og forsterkning av øvre del av skroget.

Oppstart på feltet er planlagt høsten 2020.

Kontrakten signeres hos Aibel i Haugesund torsdag 19. april.

Contract signing at Aibel’s offices in Haugesund
Kontraktsignering hos Aibel i Haugesund. (Foto: Øyvind Sætre / Aibel )

Njord Future består av feltene Njord, Hyme og Bauge.

Njord er et olje- og gassfelt i Norskehavet, om lag 30 kilometer vest for Draugen. Vanndybden i området er 330 meter. Feltet ble bygget ut med en flytende stålplattform med bore- og prosessanlegg, Njord A og et lagerskip, Njord Bravo.  Produksjonen startet i 1997. Feltet ble midlertidig nedstengt sommeren 2016 og Njord A og Bravo ble tauet til land for oppgraderinger for å hente ut gjenværende ressurser fra Njord- og Hyme-feltene.

Hyme er et oljefelt 19 km nordøst for Njord som er bygd ut med en undervannsinstallasjon som er knyttet opp mot Njord A-plattformen.

Bauge-feltet er en ny feltutbygging som skal fases inn til Njord A-plattformen. I desember 2017 tok partnerne i Fenja beslutning om å fase feltet inn til Njord A- plattformen. Gjenværende ressurser på Njord og Hyme-feltene utgjør 175 millioner fat oljeekvivalenter. Dette tilsvarer like mye reserver som allerede er produsert på feltene siden produksjonsstart. I tillegg kommer 73 millioner fat oljeekvivalenter på Bauge. Med et oppgradert feltsenter og ny infrastruktur på Njord, åpner det seg også muligheter for utvikling av andre felt i området.

  • Startet produksjon i 1997. Njord var i produksjon fra 1997 - til 2016 og 54 brønner ble boret. Det planlegges 10 nye produksjonsbrønner på feltet
  • 2016 ble Njord A-plattformen og lagerskipet Njord Bravo tauet til land, henholdsvis Stord og Kristiansund
  • Reserver: 175 millioner fat oljeekvivalenter
  • Investeringskostnader: 15,7 milliarder kroner

Partnere: DEA Norge AS 50%, Statoil (operatør) 20%, Neptune Energy 20%, Faroe Petroleum 7,5% og VNG Norge AS 2,5%. 

  • Funnet ligger om lag 16 km nordøst for den valgte tilknytningsplattformen, Njord A.
  • Utbyggingen er planlagt med én havbunnsramme, to oljeprodusenter, en vanninjektor 
  • Reserver: 73 millioner fat oljeekvivalenter
  • Investeringskostnader: 4,1 milliarder kroner

Partnere: Statoil (operatør) 35%, DEA Norge AS 27,5%, Point Resources AS 17,5%, Neptune Energy 10%, Faroe Petroleum Norge AS 7,5%, VNG Norge AS 2,5%.