Skip to content

Meldepliktig handel

(UTC)Last modified

Følgende primærinnsider har den 24. mars 2022 blitt allokert aksjer i Equinor (OSE: EQNR NYSE: EQNR) i forbindelse med selskapets langtidsinsentiv-ordning.

Ulrica Fearn – 795 Equinor aksjer.

Langtidsinsentiv-ordningen er et fast lønnselement som blir beregnet som en andel av deltakernes grunnlønn, og er på 20-30 prosent avhengig av deltakernes stilling.

Selskapet kjøper aksjer tilsvarende netto års sum på vegne av deltakeren. Aksjene er bundet i tre år.

Detaljer om transaksjonen er inntatt i vedlagte vedlegg. Handelen er gjort med DNB Markets som megler.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter EU Market Abuse Regulation, jf. verdipapirhandelloven § 3-1, samt verdipapirhandelloven §5-12.