Skip to content

Empire Wind valgte installasjonsfartøy fra Maersk

(UTC)Last modified
Illustrasjon av installasjonsfartøy
(Illustrasjon: Maersk Supply Service)

Empire Offshore Wind, et samarbeidsprosjekt mellom Equinor og bp, har tildelt Maersk Supply Service en kontrakt for leie av deres nybygde installasjonsfartøy.

Dette fartøyet skal, sammen med lektere og taubåter som er bygget i USA og drives av Kirby Offshore Wind, brukes til å installere Vestas V236-15 MW-turbiner.

Det nybygde fartøyet skal være klart til drift for Empire Wind I og II på midten av 2020-tallet. Maersk har utviklet fartøykonseptet, som skal bidra under installasjonen av vindturbiner i henhold til Jones Act (loven som regulerer frakt mellom amerikanske havner).

– Equinor har arbeidet tett med Maersk i mange år på norsk sokkel, der vi har brukt flere av deres oppjekkbare rigger. Equinor og bp ser nå fram til å pløye ny mark sammen ved å bruke den nye typen installasjonsfartøy. Vi skal bygge på alle parters lange offshore-erfaring når vi utvider samarbeidet til å omfatte fornybarvirksomhet, sier anskaffelsesdirektør Mette H. Ottøy.

Empire Wind 1 og 2, som er en del av porteføljen av havvindprosjekter utenfor østkysten av USA, er viktige byggesteiner i arbeidet med å framskynde lønnsom vekst innen fornybar energi, og levere i henhold til Equinors ambisjon om å installere fornybarkapasitet på 12-16 GW innen 2030.

Maersks fartøy får hjelp av to nybygde taubåter og lektere, som skal transportere komponentene til vindturbinene fra South Brooklyn Marine Terminal til lisensområdet Empire Wind, som ligger 15-30 miles sørøst for Long Island, New York. Lekterne og taubåtene skal bygges og drives av Kirby Offshore Wind, som er et datterselskap av Kirby Corporation. Konseptet gjør det mulig for fartøyet å være i drift samtidig som lekterne hele tiden transporterer turbinkomponenter fra havnen der de skal monteres.

– Vi er svært glade for å ha inngått denne avtalen med Maersk, som vil bruke et toppmoderne fartøy i det banebrytende prosjektet i New York. Det vil vise industrisamarbeidet med den amerikanske forsyningskjeden om å levere ny teknologi og nye løsninger for havvindmarkedet i USA. Maersk-konseptet vil sørge for effektiv installasjon av turbinene på Empire Wind-feltene ved å losse turbinene basert på et dokking-konsept på fartøyet, noe som vil øke sikkerheten ved at det reduserer antall løft i havet. Vi er glade for at Maersk også undersøker muligheten for å bruke klimanøytralt drivstoff i installasjonsfartøyet, sier Trond Gulichsen, prosjektdirektør for Empire Wind.

Når Empire Wind 1 og 2 er ferdig utbygd, vil de forsyne over 1 million hjem i New York med kraft. Prosjektet vil bidra i stor grad til at USA og delstaten New York skal nå sine mål i det grønne skiftet.

Om Empire Wind

  • Empire blir bygd ut av Equinor og bp gjennom sitt 50/50 strategiske partnersamarbeid i USA.
  • Empire Wind ligger 15-30 miles sørøst for Long Island, og dekker et område på 80.000 acres med havdyp på mellom 65 og 131 fot. Lisensen ble kjøpt i 2017 og blir bygd ut i to faser (Empire Wind 1 og 2) med en samlet installert kapasitet på over 2 GW (816 + 1 260 MW).
  • Prosjektet vil bidra i stor grad til at delstaten New York kan nå sine ambisiøse mål om ren energi og sine klimamål. Når Empire Wind-prosjektet er fullført, vil det forsyne over én million hjem i New York med strøm.