Skip to content

Invitasjon til å sende estimater for første kvartalsresultat

(UTC)Last modified
Equinor's headquarters at Forus - flags with company logo to the left

Equinor inviterer analytikere som dekker selskapet til å sende inn resultatestimater for første kvartal.

Equinor presenterer de finansielle resultatene for første kvartal 2022 den 4. mai.

I forkant av hver kvartalsfremleggelse samler Equinor inn estimater for justert resultat og produksjon fra analytikere som dekker selskapet. Disse estimatene gir et uttrykk for markedsforventningene i forkant av resultatfremleggelsen og publiseres som konsensusestimater en uke før fremleggelsen.

Invitasjonen til å sende estimater inneholder informasjon om enkelte relevante forhold for Equinors kvartalsresultat og annen informasjon.

Invitasjonen er publisert på investorsidene på Equinor.com.

Du finner vår konsensusside (på engelsk) her: Consensus

Siste nyheter