Skip to content

Equinor presenterer sin første energiomstillingsplan

(UTC)Last modified
Tre ansatte tar et overblikk over Kollsnes-anlegget
Kollsnes prosessanlegg i Øygarden vest for Bergen.
Foto: Manfred Jarisch / Equinor ASA

Equinor har publisert sin første energiomstillingsplan som skal legges frem til rådgivende votering for aksjonærene på selskapets generalforsamling 11. mai 2022.

Energiomstillingsplanen beskriver strategien for selskapets energiomstilling, inklusive detaljerte prosjekter og tiltak på kort og mellomlang sikt som støtter oppunder selskapets netto null-ambisjon for 2050.

Equinor Samtidig foreslår Equinor å endre formålsparagrafen, som har hatt et særskilt fokus på petroleum. Den nye ordlyden benytter betegnelsen «energi», noe som er i tråd med nåværende strategi og selskapets ambisjon om å levere energi med lavere og over tid netto nullutslipp.

– Equinor ønsker å ta en ledende rolle i energiomstillingen. Vi har en klar plan om å benytte vår erfaring, kompetanse og kapital fra olje og gass i nye verdiskapende sektorer av energisystemet. Vi er stolte over å presentere energiomstillingsplanen til våre aksjonærer og ønsker tett dialog om veien videre, sier Jon Erik Reinhardsen, styreleder i Equinor.

– Vår energiomstillingsplan bygger på konkrete tiltak. Vi mener planen viser at vi har riktig strategi, ambisjonsnivå og kompetanse til å være et ledende selskap i det grønne skiftet, samtidig som vi sikrer langsiktig verdiskapning for aksjonærene og konkurransekraft, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

Jon Erik Reinhardsen (left) and Anders Opedal - portraits
Jon Erik Reinhardsen (left), Chair of the Board of Directors in Equinor, and Anders Opedal, CEO and President of Equinor.

I februar styrket selskapet sitt ambisjonsnivå ved å inkludere ambisjonen om 50% netto utslippskutt innen 2030 for egenopererte felt på selskapsnivå. Equinor sikter mot at 90% av denne realiseres gjennom absolutte utslippskutt. Den nye ambisjonen er i tråd med målene i Parisavtalen og ambisjonen om å begrense global oppvarming til 1.5 grader.

Equinors strategi er å levere energi med høy verdiskapning og stadig lavere karbonutslipp. Energiomstillingsplanen integrerer viktige elementer av strategien med relevante tiltak og ambisjoner. Den omfatter informasjon om kapitalallokering, samarbeid med myndigheter, rammeverk for risiko, og andre forutsetninger for å levere på ambisjonene. Planen bygger på selskapets erfaringer og prestasjoner.

Energiomstillingsplanen er basert på vitenskap og utformet i tett dialog med nøkkelinteressenter. Den tar i bruk scenarier fra Det internasjonale energibyrået (IEA) og FNs klimapanel (IPCC), og rammeverk fra investorgrupper som blant annet Climate Action 100+ Net Zero Company Benchmark.

Energiomstillingen er en global utfordring som krever koordinert innsats fra myndigheter og industrier på tvers av landegrenser. Equinor ønsker å være en proaktiv og konstruktiv samarbeidspartner når myndigheter tilrettelegger rammevilkår, slik at markedet kan bidra til å fremskynde det grønne skiftet.

Planen ble offentliggjort 22. mars 2022. Equinor vil rapportere på planen hvert år gjennom sin årsrapportering.