Skip to content

Petrobras og Equinor starter produksjon fra IOR-prosjekt på Roncador-feltet i Brasil

(UTC)Last modified
Produksjonsskipet P62 på Roncador-feltet
Produksjonsskipet P62 på Roncador-feltet.

Petrobras (operatør) og Equinor har startet produksjonen fra de første to brønnene i prosjektet for økt oljeutvinning (increased oil recovery, IOR) på Roncador-feltet.

Dette representerer en viktig milepæl i utviklingen av feltet og vil gi høyere utvinningsgrad, tilføre verdifull produksjon og demonstrere muligheter for å utnytte ny teknologi.

De to brønnene er de første som har nådd produksjonsfasen av en rekke planlagte IOR-brønner. Oppstarten er nesten fem måneder foran tidsplanen, og kostnadene er halvparten av det som var planlagt. Brønnene tilfører i alt ~20.000 fat oljeekvivalenter hver dag til Roncador, noe som gir en daglig produksjon på nærmere 150.000 fat, og reduserer karbonintensiteten (utslipp per produsert fat) for feltet.

I dette første IOR-prosjektet skal lisenspartnerne bore 18 brønner, som ventes å gi ytterligere utvinnbare ressurser på 160 millioner fat. Forbedringer i brønndesign og partnernes samlede teknologiske erfaring ligger bak kostnadsreduksjonen på 50 % på de første seks brønnene, inkludert de to som nå er satt i produksjon.

Roncador er Brasils femte største felt, og har vært i produksjon siden 1999. Petrobras er operatør for feltet (75 % eierandel) og Equinor (25 % eierandel) kom inn i prosjektet i 2018 som en strategisk partner.

Vi er svært stolte av partnersamarbeidet mellom Petrobras og Equinor og det vi har oppnådd ved å levere dette prosjektet foran plan og under budsjett.

Veronica CoelhoEquinors landsjef for Brasil
Veronica Coelho - portrett

– Denne milepælen viser partnernes evne til å øke produksjonen og verdien gjennom teknologi, sier Coelho.

– Ved å kombinere våre evner skal vi fortsette å øke utvinningen og verdiskapingen fra Roncador. Petrobras har erfaring som en av de største dypvannsoperatørene og pre-salt-utbyggerne i verden, og Equinor kan trekke på selskapets teknologi, ekspertise og tiår med erfaring fra IOR-prosjekter på norsk sokkel, sier landsjefen.

I tillegg til de planlagte 18 IOR-brønnene mener partnerne at de kan øke utvinningen ytterligere, og har som mål å øke utvinnbare ressurser med totalt én milliard fat oljeekvivalenter. Feltets tilstedeværende ressurser er over 10 milliarder fat oljeekvivalenter og lisensen varer til 2052. Den strategiske samarbeidsavtalen inkluderer også et program for energieffektivisering og reduksjon av CO2-utslipp for Roncador.

Relatert side

Les mer om vår virksomhet i Brasil

Siste nyheter