Skip to content

Equinor vil starte andre transje av tilbakekjøpsprogrammet av aksjer for 2022

(UTC)Last modified
Havvindparken Dudgeon
Havvindparken Dudgeon
(Foto: Kevin English / Equinor ASA)

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) vil den 16. mai 2022 starte andre transje av tilbakekjøpsprogrammet av aksjer for 2022 på om lag 1,33 milliarder US dollar, som annonsert i selskapets kvartalsrapport for første kvartal 2022, 4. mai 2022.

Alle tilbakekjøp av aksjer i perioden fra mai 2022 til april 2023 er betinget av at generalforsamlingen 11. mai 2022 fornyer styrets autorisasjon for kjøp av egne aksjer.

Andre transje av tilbakekjøpsprogrammet for 2022 er på om lag 1,33 milliarder US dollar, inkludert aksjer som vil bli innløst fra den norske stat, og avsluttes senest 26. juli 2022.

Det årlige tilbakekjøpsprogrammet på 1,2 milliarder US dollar som ble introdusert i juni 2021, forventes å bli gjennomført når Brent Blend oljepris er innenfor, eller over, nivået 50-60 USD/fat, Equinors netto gjeldsgrad (1) holder seg innenfor ambisjonsnivået på 15-30 %, og dette understøttes av råvarepriser. Omfanget av tilbakekjøp av aksjer kan også økes for å optimalisere selskapets kapitalstruktur.

Formålet med tilbakekjøpsprogrammet er å redusere den utstedte aksjekapitalen i selskapet. Alle aksjer som blir tilbakekjøpt som en del av programmet vil bli slettet.

I henhold til en avtale mellom Equinor og den norske stat, vil den norske staten delta i tilbakekjøp av et proporsjonalt antall aksjer, og dermed sørge for at statens eierandel i Equinor forblir uendret på 67 %.

Tilbakekjøpsprogrammet for 2022 vil bli inndelt i transjer, der Equinor kjøper tilbake aksjer til en bestemt US dollar-verdi over en bestemt periode. For den andre transjen, som går fra 16. mai 2022 til senest 26. juli 2022, inngår Equinor en irreversibel avtale med en tredjepart som vil foreta tilbakekjøp av aksjer uavhengig av selskapet.

I den andre transjen vil aksjer for inntil om lag 440 millioner US dollar bli kjøpt i markedet, noe som vil gi en samlet første transje på om lag 1,33 milliarder US dollar, inkludert innløsning av aksjer fra den norske stat.

Gjennomføring av ytterligere transjer av tilbakekjøpsprogrammet for 2022 vil bli meddelt markedet.

Ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet og den andre transjen:

Andre transje av tilbakekjøpsprogrammet av aksjer for 2022 vil være betinget av at styret får ny fullmakt til å kjøpe egne aksjer på generalforsamlingen 11. mai 2022 og at denne fullmakten blir registrert i Brønnøysundregistrene. I henhold til foreslått fullmakt til generalforsamlingen er det høyeste antallet aksjer som kan kjøpes i markedet 75 000 000, den laveste prisen som kan betales for en aksje er 50 kroner, og den høyeste prisen er 1 000 kroner. Fullmakten er foreslått å være gyldig fram til den ordinære generalforsamlingen i 2023, men ikke lengre enn 30. juni 2023.

Som videre beskrevet i meldingen til generalforsamlingen i 2022, har Equinor en avtale med den norske stat, der staten vil stemme for kansellering av aksjer som er kjøpt i henhold til fullmakten og for innløsning av et forholdsmessig antall av statens aksjer for å opprettholde eierandelen i selskapet. Prisen som skal betales til staten for innløsning av aksjer skal være det volumveide gjennomsnittet av prisen som ble betalt av Equinor for aksjer kjøpt i markedet, pluss en rentekompensasjon, justert for eventuelle utbyttebetalinger, i perioden fram til det endelige oppgjøret med staten er fullført.

I den andre transjen i 2022 vil aksjer bli kjøpt på Oslo Børs. Transaksjonene vil bli gjennomført i henhold til gjeldende safe harbour-vilkår, og som fastsatt i den norske verdipapirhandelloven av 2007, EU Commission Regulation (EC) nr. 2016/1052, og Oslo Børs’ retningslinjer for tilbakekjøpsprogram og kursstabilisering, februar 2021.

Når den andre transjen av programmet er fullført, vil styret foreslå for den ordinære generalforsamlingen i 2023 å kansellere kjøpte aksjer og innløse det forholdsmessige antallet av statens aksjer. Eventuelle aksjer som kjøpes i påfølgende transjer vil følge en tilsvarende prosess med kansellering og innløsning på neste års ordinære generalforsamling.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.

* * *

(1) Ikke GAAP-måletall. Sammenligningstall og avstemming til IFRS er presentert i tabellen "Calculation of capital employed and net debt to capital employed ratio" under "Supplementary"-delen i rapporten.

* * *

Kontaktpersoner:

Investor relations
Peter Hutton, direktør Investor Relations,
+44 7881 918 792 (mobil)

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
+ 47 412 60 584 (mobil)