Skip to content

Informasjon angående kontantutbytte for første kvartal 2022

(UTC)Last modified
Oseberg feltsenter i Nordsjøen
Oseberg feltsenter i Nordsjøen.
(Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

Nøkkelinformasjon vedrørende foreslått kontantutbytte og ekstraordinært utbytte for Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) for første kvartal 2022.

Kontantutbyttebeløp: 0,20

Ekstraordinært utbyttebeløp: 0,20

Annonsert valuta: USD

Siste dag inklusive: 10. august 2022

Ex-dato : 11. august 2022

Record date (eierregisterdato): 12. august 2022

Betalingsdato: 26. august 2022

Øvrig informasjon: Kontantutbytte og ekstraordinært utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 18. august 2022.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.