Skip to content

Endring i programmet for kjøp av egne aksjer til aksjeprogram for ansatte publisert 9. februar 2022

(UTC)Last modified

Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) engasjerte 9. februar 2022 en tredjepart for å gjennomføre tilbakekjøp av selskapets egne aksjer til bruk i aksjebaserte insentivprogrammer for ansatte og ledelse i perioden fra 15. februar til 13. januar 2023.

Mandatet har den 20. mai 2022, og med effekt fra samme dato, blitt endret slik at den høyeste prisen som kan betales for en aksje som erverves under tilbakekjøpsprogrammet er økt fra NOK 500 til NOK 1.000.

Programmet for tilbakekjøp av aksjer har i perioden fra 15. februar 2022 til 13. mai 2022 vært basert på fullmakten gitt i generalforsamling 11. mai 2021. I henhold til denne fullmakten, var det høyeste antallet aksjer som kunnne kjøpes i markedet 15.200.000, den laveste prisen som kunne betales for en aksje var NOK 50, og den høyeste prisen var NOK 500 NOK. Tilbakekjøp av aksjer etter generalforsamlingen i 2022 var betinget av ny fullmakt.

Generalforsamlingen gav den 11. mai 2022 fullmakt til tilbakekjøp av inntil 15.200.000 aksjer i markedet. Den laveste prisen som kan betales for en aksje er NOK 50, og den høyeste prisen er NOK 1.000. Fullmakten ble registrert i Foretaksregisteret 13 mai 2022 og er gyldig til 30. juni 2023.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Peter Hutton, direktør IR,
+44 7881 918 792 (mobil)

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
+ 47 412 60 584 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter EU Market Abuse Regulation, jf. Verdipapirhandelloven § 3-1, og verdipapirhandelloven § 5-12.

Siste nyheter