Skip to Content
no

Equinor trekker seg ut av sine fellesforetak i Russland

(UTC)

27. februar besluttet Equinor å starte prosessen med å gå ut av selskapets fellesforetak i Russland.

Siden da har Equinor stanset alle nye investeringer i Russland, stoppet handelen med olje- og gassprodukter fra Russland, og kunngjort en nedskrivning på 1,08 milliarder USD i balansen per 31. mars 2022.

Equinor har nå overført sine deltakerandeler i fire russiske fellesforetak til Rosneft og er løst fra alle framtidige forpliktelser. En avtale om å forlate Kharyaga-prosjektet er også signert.

Prosessen er fullført i samsvar med sanksjonslovgivning i Norge og EU knyttet til Russland.