Skip to content

Equinor inngår langsiktig avtale om LNG-leveranser med Cheniere

(UTC)Last modified
The Isabella LNG tanker
LNG-tankeren “Isabella”, eid av Maran Gas, er et av skipene Equinor kan bruke til å frakte LNG fra Corpus Christi i USA når avtalen med Cheniere trer i kraft i 2026.
(Foto: Maran Gas)

Equinor og Cheniere har i dag, torsdag 9. juni, kunngjort en 15-årig kjøpsavtale på rundt 1,75 millioner tonn flytende naturgass (LNG ) per år fra og med 2026.

Den nye avtalen vil tilføre nye volumer til Equinors allerede betydelige gassportefølje av rørgass og og LNG. Med økende global etterspørsel etter energi og søkelys på energisikkerhet, ventes det globale LNG-markedet å vokse betydelig.

Amerikansk LNG kan forsyne de europeiske markedene og dekke etterspørselen i andre markeder.

Helge Haugane - portrett
Helge Haugane, direktør for gass- og krafthandel i Equinor.
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA)

– Jeg er veldig glad for at vi har inngått denne langsiktige avtalen med Cheniere, USAs ledende produsent av LNG. Med utgangspunkt i vår produksjon i Norge, er Equinor den nest største leverandøren av rørgass til Europa. Den nye LNG-avtalen er en viktig byggestein i Equinors ambisjon om å styrke vår globale gassposisjon ytterligere gjennom å tilføre mer LNG til porteføljen. LNG vil spille en avgjørende rolle for energisikkerhet. Ved å øke vår posisjon i dette segmentet, vil vi bli enda bedre posisjonert som en langsiktig, pålitelig leverandør av energi, sier Helge Haugane, direktør for gass- og krafthandel i Equinor.

Avtalen innebærer at Equinor kjøper om lag 1,75 millioner tonn per år («mtpa») LNG fra Cheniere Marketing, levert om om bord (free on board – FOB) i rundt 15 år.

Leveransene starter i andre halvdel av 2026 og kommer opp til 1,75 millioner tonn i året i andre halvdel av 2027. Halvparten av volumet, eller omtrent 0,9 millioner tonn i året, er under forutsetning at Cheniere gjør en endelig investeringsbeslutning om å bygge ytterligere kapasitet på sin Corpus Christi LNG Terminal utover de sju prosesstogene som inngår i prosjektet Corpus Christi Stage III.

Om Equinor

Equinor er et internasjonalt energiselskap som har forpliktet seg til langsiktig verdiskaping i en lavkarbonframtid. Equinors formål er å gjøre naturressurser om til energi for mennesker og samfunn.

Equinors portefølje av prosjekter omfatter olje og gass, fornybar energi og lavkarbonløsninger, med en ambisjon om å bli et netto null energiselskap innen 2050. Equinor er den nest største eksportøren av rørgass til Europa og operatør for Hammerfest LNG, Europas eneste storskala LNG-anlegg. Equinor er til stede i rundt 30 land over hele verden og er den ledende operatøren på norsk sokkel.

Om Cheniere

Cheniere Energy, Inc. er den ledende produsenten og eksportøren av flytende naturgass (LNG) i USA, og en betydelig tilbyder av LNG i et energimarked kjennetegnet av i voksende, global etterspørsel etter naturgass. Chenieres tjenester inkluderer gassanskaffelser og transport, flytendegjøring, fartøybefraktning og LNG-leveranser.

Cheniere har en av de største porteføljene av LNG-anlegg i verden, bestående av anleggene Sabine Pass og Corpus Christi på den amerikanske Golfkysten, med total produksjonskapasitet på ca. 45 mtpa. Cheniere har hovedkontor i Houston, Texas, og har flere kontorer i London, Singapore, Beijing, Tokyo og Washington, D.C.