Skip to content

Equinor overfører operatørskap i Mexicogolfen til Shell

(UTC)

Equinor har inngått avtale om salg av 51 % av eierandelene i North Platte-prosjektet i Mexicogolfen til Shell. Equinor beholder 49 % eierandel i prosjektet, og Shell blir ny operatør for feltet.

For å gjenspeile denne endringen, har Equinor og Shell avtalt å endre navnet fra North Platte til Sparta.

Sparta-feltet strekker seg over fire blokker i Garden Banks-området, 275 kilometer utenfor kysten av Louisiana på om lag 1300 meters havdyp. Forprosjektering og design (FEED) er modnet fram for Sparta-prosjektet. Equinor og Shell vil nå samarbeide tett for å gjennomgå arbeidet som er fullført og oppdatere utbyggingsplanen.

Chris Golden - portrett
Chris Golden, direktør for leting og produksjon og landsjef i USA.

Siden 2005 har Equinor bygd opp en betydelig posisjon i Mexicogolfen, med olje- og gassproduksjon av høy verdi og med en karbonintensitet som er blant de laveste i selskapets portefølje.

– Equinor ser på Sparta som et prosjekt av høy kvalitet og som passer godt inn i selskapets strategi. Sparta vil styrke vår posisjon i Mexicogolfen og vår samlede rolle som en pålitelig energileverandør til USA, sier Chris Golden, direktør for leting og produksjon og landsjef i USA.

– Dette er et prosjekt som forventes å skape betydelig verdi med lav karbonintensitet. Vi er glade for å ønske Shell velkommen, og ser fram til å utveksle erfaring og teknologi for å videreutvikle dette verdifulle prosjektet, sier Golden.

Transaksjonen er betinget av blant annet myndighetsgodkjenning.

Sparta - fakta

  • Sparta-funnet ble påvist i 2012 av Cobalt International Energy
  • Lokalisert i Garden Banks-delen av Mexicogolfen i blokkene GB 915, 916, 958 og 959
  • Paleogen-reservoar på 9100 meters dybde
  • Equinor ble 40% medeier in 2018 samtidig som TotalEnergies ble operatør med 60%
  • TotalEnergies trakk seg fra prosjektet i februar 2022 og overførte sine eierandeler til Equinor

Siste nyheter