Skip to content

Gjennomført kapitalnedsettelse i forbindelse med tilbakekjøp av aksjer

(UTC)

I tråd med formålet for tilbakekjøpsprogrammet som ble gjennomført av Equinor ASA i tre transjer i perioden 28. juli 2021 til 25. mars 2022, vedtok den ordinære generalforsamlingen i Equinor ASA 11. mai 2022 at selskapets aksjekapital skal reduseres med NOK 205.543.870 fra NOK 8.144.219.267,50 til NOK 7.938.675.397,50, ved sletting eller innløsning av totalt 82.217.548 aksjer.

Kreditorfristen for kapitalnedsettelsen er utløpt og kapitalnedsettelsen ble gjennomført i Foretaksregisteret 29. juni 2022.

Kontaktperson:

  • Investorrelasjoner: Mads Holm, direktør for finans, skatt og investorrelasjoner, +47 909 55 417 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Siste nyheter