Skip to content

Streikerammede felt gjenoppstarter produksjon

(UTC)Last modified
Offshore-arbeidere med Equinor-logo på ryggen
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA)

Feltene Gudrun, Oseberg Sør og Oseberg Øst starter oppkjøring av produksjon, etter at streiken blant medlemmer av arbeidstakerorganisasjonen Lederne er avblåst.

Regjeringen foreslo i går kveld tvungen lønnsnemnd for å løse arbeidskonflikten mellom arbeidstakerorganisasjonen Lederne og Norsk olje og gass (Norog) i forbindelse med årets hovedtariffoppgjør.

Kort tid etter startet arbeidet med sikker gjenoppstart av produksjonen på de streikerammede innretningene. Alle feltene forventes å være tilbake i full drift innen et par dager.

* * *

Pressemelding publisert 5. juli kl. 08.02:

Streik rammer Equinor-opererte felt på norsk sokkel

Equinor har igangsatt sikker nedstenging av feltene Gudrun, Oseberg Sør og Oseberg Øst, etter at medlemmer av organisasjonen Lederne gikk ut i streik fra midnatt.

Streiken skyldes at Ledernes medlemmer i en uravstemning har stemt nei til meglingsresultatet som ble oppnådd i sokkeloppgjøret mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Olje og Gass (Norog).

Samlet produksjon fra Gudrun, Oseberg Sør og Oseberg Øst er rundt 89.000 fat oljeekvivalenter per dag, hvorav 27.500 foe per dag er gass.

Det er også varslet at streiken utvides til å gjelde Heidrun, Kristin og Aasta Hansteen fra natt til onsdag 6. juli. For Equinor vil det bety at de nevnte innretningene vil foreta en kontrollert nedstengning av produksjonen. Også Tyrihans-feltet, som er knyttet til Kristin-plattformen, vil bli nedstengt.

Samlet produksjon fra Heidrun, Kristin/Tyrihans og Aasta Hansteen er rundt 333.000 foe per dag, hvorav 264.000 foe per dag er gass.

Det er varslet en ytterligere opptrapping av streiken fra 9. juli, med plassfratredelse på Sleipner, Gullfaks A og Gullfaks C. Konsekvensene av denne opptrappingen er ikke klarlagt ennå.

Siste nyheter