Skip to content

Equinor gjenopptar produksjonen på Peregrino-feltet

(UTC)
Peregrino-feltet i Brasil.
Peregrino-feltet i Brasil.
(Foto: Einar Aslaksen / Equinor ASA)

Produksjonen på Peregrino-feltet i Brasil startet opp igjen 16 juli, med mål om å trappe opp produksjonen og redusere utslippsintensiteten.

Produksjonen på Peregrino ble stanset i april 2020. Siden den gang har Equinor gjennomført et omfattende program med vedlikehold, oppgraderinger og reparasjoner på det flytende produksjons- og lagerskipet (FPSO), og har i tillegg installert en ny plattform, Peregrino C.

Til sammen har disse investeringene ført til en sikker produksjonsoppstart, en økning av den generelle kapasiteten på feltet og redusert utslippsintensitet.

– Sikkerheten til våre medarbeidere og i våre operasjoner er vår førsteprioritet. Investeringer i teknologi, nytt utstyr og vedlikehold har gjort det mulig å gjenoppta produksjonen på Peregrino-feltet på en sikker måte, og forberede oppstarten av det nye Peregrino Fase 2-prosjektet, sier Veronica Coelho, Equinors landsjef i Brasil.

Veronica Coelho - portrett
Veronica Coelho, Equinors landsjef i Brasil.
(Foto: Alex Ferro / Equinor ASA)

Peregrino er Equinors største egenopererte felt utenfor Norge, og den første av en rekke store feltutbygginger i Brasil. Gjenværende reserver fra Peregrino Fase 1 er anslått til 180 millioner fat.

Parallelt med vedlikehold og oppgraderinger på produksjonsskipet ble det installert en tredje brønnhodeplattform, Peregrino C. Den nye plattformen er en del av Peregrino Fase 2-prosjektet, som skal forlenge feltets levetid og verdi og tilføre 250-300 millioner fat olje. Forventet produksjonsstart er tredje kvartal 2022.

– Jeg er stolt av hvor hardt lagene våre har arbeidet, gjennom koronapandemien, for å få Peregrino-feltet tilbake i produksjon og oppgradere anleggene. Over 1200 personer har arbeidet sammen på feltet de siste månedene, tilføyer Veronica Coelho.

I tråd med Equinors lavkarbonstrategi er det gjort store investeringer for å redusere CO2-utslipp fra Peregrino-feltet. Når Fase 2 kommer i produksjon, vil det redusere absolutte utslipp fra Peregrino-feltet med 100.000 tonn CO2 per år.

Dette skal gjøres ved å ta i bruk digitale løsninger for å optimalisere energiforbruket, i tillegg til gassdrevne kraftturbiner, for å kraftig redusere og erstatte dieselforbruket.

Peregrino-feltet, som ligger i Campos-bassenget, kom i produksjon i 2011. Equinor er operatør (60 %), med Sinochem (40 %) som partner i feltet. Peregrino Fase 1 består av et flytende produksjons- og lagerskip, som støttes av to brønnhodeplattformer, Peregrino A og Peregrino B. Peregrino Fase 2 består av en brønnhodeplattform, Peregrino C, og tilknyttede anlegg.