Skip to content

Informasjon angående kontantutbytte for andre kvartal 2022 og ekstraordinært utbytte for tredje kvartal 2022

(UTC)
Johan Sverdrup feltsenter
Johan Sverdrup feltsenter i Nordsjøen.
(Foto: Ellen Maria Skjelsbæk / Equinor ASA)

Nøkkelinformasjon vedrørende foreslått kontantutbytte og ekstraordinært utbytte for Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) for andre kvartal 2022.

Kontantutbyttebeløp: 0,20

Ekstraordinært utbyttebeløp: 0,50

Annonsert valuta: USD

Siste dag inklusive: 10. november 2022

Ex-dato: 11. november 2022

Record date (eierregisterdato): 14. november 2022

Betalingsdato: 29. november 2022

Øvrig informasjon: Kontantutbytte og ekstraordinært utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 18. November 2022.

Relevante nøkkeldatoer for ekstraordinært utbytte for tredje kvartal 2022 vil bli publisert i forbindelse med presentasjon av resultater for 3Q 2022 den 28. oktober 2022.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Siste nyheter