Skip to Content
no

Equinor vil starte tredje transje av tilbakekjøpsprogrammet av aksjer for 2022

(UTC)

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) vil den 28. juli 2022 starte tredje transje på om lag 1,833milliarder USD av tilbakekjøpsprogrammet av aksjer for 2022, som annonsert i selskapets kvartalsrapport for andre kvartal 2022, 27. juli 2022.

Basert på selskapets sterke balanse og fremtidsutsikter for olje- og gasspriser har styret besluttet å starte en tredje transje av tilbakekjøp av aksjer på om lag 1,833 milliarder USD og øke programmet for tilbakekjøp av aksjer i 2022 fra tidligere kommunisert 5 milliarder USD opp til 6 milliarder USD. Tredje transje vil starte 28. juli 2022 og avsluttes senest 26. oktober 2022. Tredje transje på om lag 1,833 milliarder USD inkluderer aksjer som vil bli innløst fra den norske stat.

Formålet med tilbakekjøpsprogrammet er å redusere den utstedte aksjekapitalen i selskapet. Alle aksjer som blir tilbakekjøpt som en del av programmet vil bli slettet.

I henhold til en avtale mellom Equinor og den norske stat, vil den norske staten delta i tilbakekjøp av et proporsjonalt antall aksjer, og dermed sørge for at statens eierandel i Equinor forblir uendret på 67 %.

Tilbakekjøpsprogrammet for 2022 vil bli inndelt i transjer, der Equinor kjøper tilbake aksjer til en bestemt USD-verdi over en bestemt periode. For den tredje transjen, som går fra 28. juli 2022 til senest 26. oktober 2022, inngår Equinor en irreversibel avtale med en tredjepart som vil foreta tilbakekjøp av aksjer uavhengig av selskapet.

I den tredje transjen vil aksjer for inntil om lag 605 millioner USD bli kjøpt i markedet, noe som vil gi en samlet tredje transje på om lag 1,833 milliarder USD, inkludert innløsning av aksjer fra den norske stat.

Gjennomføring av ytterligere transjer av tilbakekjøpsprogrammet for 2022 vil bli meddelt markedet.

Ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet og den andre transjen:

Tredje transje av tilbakekjøpsprogrammet av aksjer for 2022 er basert på en fullmakt til styret til å kjøpe egne aksjer gitt på generalforsamlingen 11. mai 2022. I henhold til fullmakten [til generalforsamlingen] er det høyeste antallet aksjer som kan kjøpes i markedet 75 000 000, den laveste prisen som kan betales for en aksje er 50 kroner, og den høyeste prisen er 1 000 kroner. Fullmakten er gyldig fram til den ordinære generalforsamlingen i 2023, men ikke lengre enn 30. juni 2023.

Equinor har en avtale med den norske stat, der staten vil stemme for kansellering av aksjer som er kjøpt i henhold til fullmakten og for innløsning av et forholdsmessig antall av statens aksjer for å opprettholde eierandelen i selskapet. Prisen som skal betales til staten for innløsning av aksjer skal være det volumveide gjennomsnittet av prisen som ble betalt av Equinor for aksjer kjøpt i markedet, pluss en rentekompensasjon, justert for eventuelle utbyttebetalinger, i perioden fram til det endelige oppgjøret med staten er fullført.

I den tredje transjen i 2022 vil aksjer bli kjøpt på Oslo Børs. Transaksjonene vil bli gjennomført i henhold til gjeldende safe harbour-vilkår, og som fastsatt i den norske verdipapirhandelloven av 2007, EU Commission Regulation (EC) nr. 2016/1052, og Oslo Børs’ retningslinjer for tilbakekjøpsprogram og kursstabilisering, februar 2021.

Når den tredje transjen av programmet er fullført, vil styret foreslå for den ordinære generalforsamlingen i 2023 å kansellere kjøpte aksjer og innløse det forholdsmessige antallet av statens aksjer. Eventuelle aksjer som kjøpes i påfølgende transjer vil følge en tilsvarende prosess med kansellering og innløsning på neste års ordinære generalforsamling.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Mads Holm, direktør, Treasury & Tax and Investor Relations,
+ 47 909 55 417

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
+ 47 412 60 584