Skip to content

Meldepliktig handel

(UTC)

En primærinnsider i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har solgt aksjer i Equinor ASA:

Per Martin Labråten, styremedlem i Equinor ASA, har den 1. august 2022 solgt 2.300 aksjer i Equinor ASA til en pris per aksje på 367,20 kroner.

Detaljer om salget av aksjer følger av vedlegget til denne meldingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter EU Market Abuse Regulation, jf. verdipapirhandelloven § 3-1, samt verdipapirhandelloven §5-12.