Skip to content

Store ringvirkninger fra driften av felt og landanlegg

(UTC)Last modified
Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen
Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen
(Foto: Ellen Maria Skjelsbæk / Equinor ASA)

Over 1800 leverandører i over 250 bransjer i 152 kommuner i Norge, leverte varer og tjenester til drift av Equinors felt på norsk sokkel og landanlegg i 2021.

Leveransene har en verdi på over 70 milliarder kroner og sysselsatte nær 60.000 årsverk i Norge, viser en ny rapport fra Kunnskapsparken Bodø (KPB).

Kunnskapsparken Bodø har analysert Equinors leverandørlister og faktiske innkjøp av varer og tjenester, fra alle Equinor-opererte felt og landanlegg driftet av Equinor, fra Hammerfest LNG i nord til Sleipner i sør i perioden 2019 til 2021.

Rapporten viser at de samlede vare- og tjenesteleveransene var på nesten 235 milliarder kroner. Av dette leverte norske leverandører varer og tjenester for over 211 milliarder kroner, som utgjør rundt 90 % av de samlede leveransene til feltene og landanleggene som driftes av Equinor i Norge.

De øvrige inntektene fra driften til samfunnet er enda større. Investeringer i leting og utbyggingsprosjekter, som også gir store ringvirkninger, er ikke tatt med i rapporten. Miljøavgifter og eiendomsskatt er heller ikke inkludert. Det samme gjelder de store verdiene som realiseres for eierne og samfunnet når produktene fra feltene selges samt innbetalingen av skatt for disse årene. Så langt i år har Equinor betalt nesten 180 milliarder kroner i skatt til den norske staten.

Kjetil Hove - portrett
Kjetil Hove, konserndirektør for Utforskning og produksjon på norsk sokkel i Equinor.
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA)

– Det er første gang Equinor gjør en ringvirkningsanalyse av alle feltene våre i drift på sokkelen samt landanleggene. Resultatene bekrefter at det årlig skapes store nasjonale og lokale ringvirkninger fra driften av olje- og gassfeltene. Hvert år sysselsetter feltene og landanleggene opp mot 60 000 årsverk. Det er mer enn første fase av i Johan Sverdrup-utbyggingen, sier Kjetil Hove, konserndirektør for Utforskning og produksjon på norsk sokkel i Equinor.

– Feltene våre og landanleggene utgjør et årlig marked på over 70 milliarder kroner. Det at norske leverandører sikrer over 90% av dette markedet, demonstrerer kapasiteten, kompetansen og konkurransekraften i norsk industri, sier Hove.

– Dagens rapport dokumenterer hvordan driften av felt og anlegg skaper store, årlige ringvirkninger, et stort antall norske årsverk i samfunnet og en betydelige andel leveranser fra norske leverandører regionalt og nasjonalt. For fagforeningene i Utforskning og produksjon Norge er det viktig å vise hva industrien betyr for Norge i et nasjonalt perspektiv. Vi jobber for å skape langsiktige verdier av naturressursene vi er satt til å forvalte på norsk sokkel, og på den måte trygge arbeidsplasser, sikre energiforsyningen og kutte utslipp. Dette skal vi få til gjennom å bygge på kompetansen og erfaringen til alle ansatte som jobber i energibransjen og tiltrekke oss neste generasjon, sier tillitsvalgte i UPN i en felles uttalelse. De fem foreningene er Industri Energi, SAFE, Lederne, Nito og Tekna.

Fremtiden på norsk sokkel

Norsk sokkel spiller en nøkkelrolle i energiomstillingen. Equinors strategi er å utvikle norsk sokkel fra en olje- og gassprovins til en energiprovins. Dette innebærer en olje og gass-portefølje som skal levere sterk kontantstrøm og avkastning med lavere utslipp fra produksjonen, samtidig som selskapet forventer betydelig og lønnsom vekst innen fornybar energi og lavkarbonløsninger.

Frem til 2035 vil Equinor-opererte felt skape verdier for rundt 6 000 milliarder kroner til staten. For å realisere fremtidig høy verdiskaping, planlegger vi å investere 50 milliarder kroner hvert år i dette tiåret, samtidig som vi utvikler nye lavkarbonløsninger og vokser innen fornybar energi. Dette innebærer spennende muligheter i flere tiår for alle som leverer varer og tjenester til driften av anleggene våre, sier Hove

Installasjonene i havet og landanleggene er som småbyer, bemannet 24 timer i døgnet. Derfor trenger de støtte fra hele samfunnet for å kunne opprettholde driften. Rapporten viser at over 250 forskjellige bransjer leverer direkte eller indirekte tjenester til feltene og landanleggene. Over halvparten av årsverkene som ble sysselsatt i 2021 var som indirekte leveranser hos underleverandører.

Rapporten fra Kunnskapsparken Bodø viser også at det er langt flere enn de svært spesialisert olje- og gassleverandørene som sørger for at hjulene holdes i gang på feltene på sokkelen.

Visste du at de Equinor-opererte feltene i drift på norsk sokkel samt landanleggene i 2021 genererte:

  • 577 årsverk i Primærnæringene, hovedsakelig innen jordbruk
  • 1559 årsverk i overnatting og servering 
  • 1650 årsverk i offentlig tjenesteyting
  • 7941 årsverk i varehandel
  • 5226 årsverk i transport og kommunikasjon
Gruppebilde fra pressekonferansen på ONS
Til stede på dagens pressebrief under ONS i dag, fra venstre: Per Helge Ødegård (Lederne), Terje Enes (SAFE), Per Steinar Stamnes (IE), Kjetil Hove (konserndirektør norsk sokkel), Geir Leon Vadheim (NITO), Lars-Martin Bøe (Tekna), Erlend Bullvåg (Kunnskapsparken Bodø) og Porfirio Alfredo Gonzalez Esquivel (SAFE ).

Siste nyheter