Skip to Content
no

Meldepliktig handel

(UTC)

En primærinnsider i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har kjøpt aksjer i Equinor ASA:

Hege Skryseth, konserndirektør i Equinor ASA, har den 26. september 2022 kjøpt 2172 aksjer i Equinor ASA til en pris per aksje på 344,4929 kroner.

Detaljer om kjøpet av aksjer følger av vedlegget til denne meldingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter EU Market Abuse Regulation, jf. verdipapirhandelloven § 3-1, samt verdipapirhandelloven §5-12.