Skip to content

Equinor bygger sitt første kommersielle anlegg for batterilagring

(UTC)
Batterilagringsplass utviklet av Noriker.
Batterilagringsplass utviklet av Noriker.
(Foto: Noriker Power Ltd.)

Equinor har besluttet å investere i Blandford Road batterilagringsprosjekt sør i Storbritannia.

Dette blir Equinors første kommersielle anlegg for batterilagring, og det første prosjektet som realiseres gjennom det strategiske samarbeidet med Noriker Power.

Olav Kolbeinstveit - portrett
Olav Kolbeinstveit, direktør for kraft og markeder i Fornybar i Equinor.

– Ved å integrere batterilagring i vår fornybar-portefølje i utvalgte kraftmarkeder økes den langsiktige verdiskapningen. I løpet av de siste ti månedene har vi investert i to ledende batterilagringsselskaper, Noriker Power i Storbritannia og East Point Energy i USA. I dag tok vi neste steg og besluttet å bygge vårt første kommersielle batterilagringsprosjekt, sier Olav Kolbeinstveit, direktør for kraft og markeder i Fornybar i Equinor.

Equinor kjøpte en eierandel på 45 % i Noriker Power Limited i desember 2021. I tillegg har Equinor og Noriker inngått en strategisk samarbeidsavtale som gir Equinor muligheten til direkte deltakelse i prosjekter som utvikles av Noriker.
Blandford Road er det første prosjektet i Norikers prosjektportefølje som er modnet fram til en investeringsbeslutning.

I energisikkerhetsstrategien for Storbritannia (British Energy Security Strategy), som nylig ble offentliggjort, kunngjorde britiske myndigheter sin ambisjon om at innen 2030 skal 95 % av all kraftproduksjon være lavkarbon.

For å gjennomføre myndighetenes ambisjoner om renere og billigere kraft, er det nødvendig å utvikle en infrastruktur for lagring i Storbritannia. Samtidig som landet øker sin andel av fornybar kraft, vil batterilagring bidra til å løse utfordringen med uregelmessig kraftproduksjon og bidra til økt forsyningssikkerhet.

Ingrid Fossgard-Moser - portrett
Ingrid Fossgard-Moser, direktør for energilagringsutvikling i Fornybar i Equinor.

– Vår eierposisjon i Noriker gir oss et grunnlag for å bygge en energilagringsportefølje i Storbritannia. Vi forventer å beslutte inntil tre batterilagringsprosjekter i landet i løpet av de neste 6-9 månedene. En portefølje av fleksible lagringsmuligheter vil utvide og styrke Equinors energiforsyning i Storbritannia, og forsterke vår rolle som en pålitelig energileverandør, sier Ingrid Fossgard-Moser, direktør for energilagringsutvikling i Fornybar i Equinor.

Blandford Road-prosjektet er en batterilagrings anlegg på 25 MW / 50 MWh, som ligger i Dorset i den sørlige delen av England. Prosjektet omfatter batterimoduler og celler fra CATL, som skal kobles til SSE sitt distribusjonsnett og gi mulighet for å avlaste svingninger i kraftproduksjon, balansere forsyning og etterspørsel og levere nettjenester til SSE og det britiske strømnettet.

For å realisere prosjektet har Grupotec Renewable Limited fått oppdraget med prosjektering, anskaffelser og bygging, mens Noriker skal styre og utvikle prosjektet for Equinor.

– Vi er svært glade for å markere denne viktige milepælen i vårt partnerskap med Equinor. Vår tilnærming til teknisk integritet og hele livssyklusen i utvikling og drift av våre prosjekter, gjør det mulig for Equinor å optimalisere verdi gjennom langsiktig eierskap, sier Marc Thomas, administrerende direktør for Noriker Power.

Prosjektet vil begynne byggingen i januar 2023, og ventes å komme i drift i tredje kvartal samme år.

Equinors posisjoner innen batterilagring

Equinor har satset på batterilagring i Storbritannia og på østkysten av USA, som er to av de fremste markedene for batterilagring i verden. Som selskap har vi sterke posisjoner i disse markedene og det er også der vi har våre største havvindposisjoner.

Vi har gått inn i disse markedene gjennom oppkjøp av lokale selskaper som kjennetegnes av høyt kvalifiserte team, en sterk merittliste og attraktive prosjektporteføljer. Equinor bidrar med et langsiktig industrielt perspektiv, kapital og høy tradingkompetanse gjennom det heleide energihandelsselskap Danske Commodities. Vi ønsker å skape verdi ved å endre og utvide virksomhetene sammen med lokale team, og utnytte synergier med resten av Equinors portefølje.

I dag eier vi

  • 45 % av Noriker Power Ltd, som har hovedkontor i Gloucester, Storbritannia. Noriker har en portefølje i batterilagring og hybride lagringsprosjekter i Storbritannia.
  • 100 % av East Point Energy LLC, som har hovedkontor i Charlottesville, Virginia, USA. East Point Energy har en portefølje med batteriparkprosjekter med fokus på østkysten av USA.

Om Equinor i Storbritannia

Equinor er en ledende, bred energipartner for Storbritannia, gjennom å levere naturgass fra Norge, utvikle energikilder i landet og produsere kraft med lave utslipp.

Equinor har hatt virksomhet i Storbritannia i nærmere 40 år, og ønsker å nå netto null utslipp i sin globale virksomhet innen 2050. Selskapet har hovedkontor i Norge og 22.000 ansatte over hele verden, hvorav over 650 i Storbritannia. Equinor støtter den britiske økonomien ved å investere milliarder i nødvendig energiinfrastruktur, og samarbeider med over 700 leverandører i hele Storbritannia.

I 2021 dekket Equinor nærmere 30 % av Storbritannias etterspørsel etter naturgass, og om lag en femtedel av landets etterspørsel etter olje, begge produsert med et av de laveste karbonavtrykkene i industrien. Selskapet er operatør av oljefeltet Mariner, og utvikler Rosebank-prosjektet med planer om å gjøre det til et av de mest energieffektive feltene på britisk sokkel, i tråd med britiske myndigheters mål om avkarbonisering av leveranser fra Nordsjøen gjennom planen North Sea Transition Deal.

Equinor forsyner i dag om lag 750.000 britiske hjem med strøm fra sine tre havvindparker i drift: Sheringham Shoal, Dudgeon og verdens første flytende havvindpark, Hywind Scotland. I partnersamarbeid med SSE Renewables og Eni Plenitude bygger Equinor verdens største havvindpark, Dogger Bank, utenfor nordøstkysten av England. Selskapet modner også sine planer om å utvide havvindparkene Dudgeon og Sheringham Shoal.

Equinor er også ledende innen både karbonfangst og -lagring (CCS) og hydrogen, og utvikler lavkarbonkraft med karbonfangst, hydrogen og prosjekter for CO2-transport og -lagring i Storbritannia.