Skip to content

Peregrino fase 2 produserer

(UTC)
Peregrino C-plattformen
Peregrino Fase 2 
(Foto: Ricardo Santos - Equinor ASA)

10. oktober klokken 20.00 lokal tid startet produksjonen fra den nye plattformen Peregrino C i Brasil.

Fase 2-prosjektet forlenger levetiden for Peregrino-feltet til 2040, bidrar med 250-300 millioner fat olje og halverer samtidig anslåtte utslipp per fat over feltets gjenværende levetid.

Geir Tungesvik - portrett
Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

– Jeg er svært fornøyd med at vi har startet produksjonen fra Peregrino C-plattformen. Covid-19 har gjort Peregrino fase 2 til et svært utfordrende prosjekt og jeg vil takke alle involverte for å ha levert prosjektet med svært gode HMS-resultater, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Peregrino fase 2 består av en ny plattform med boreanlegg og boligkvarter, knyttet opp til det eksisterende produksjonsskipet på Peregrino-feltet, samt en ny rørledning som importerer gass for kraftproduksjon.

I drift gir den nye plattformen 350 arbeidsplasser i havet og på land i Brasil.

Prosjektet var i rute for planlagt oppstart i slutten av 2020 da det ble rammet hardt av covid-19. Pandemien førte til nedbemanning flere ganger i den kritiske og arbeidsintensive sammenkoblingsfasen.

Likevel leveres prosjektet innenfor det opprinnelige kostnadsestimatet på 3 milliarder amerikanske dollar.

I tråd med Equinor sin lavkarbon-strategi er det gjort tiltak for å redusere CO2-utslipp fra Peregrino-feltet. Ved å bytte ut diesel med gass for kraftproduksjon unngås CO2-utslipp på 100 000 tonn per år. Dette vil også redusere kostnader og forenkle logistikk i driftsfasen.

Al Cook - portrett
Al Cook, konserndirektør for Leting og produksjon internasjonalt i Equinor.

– Oppstart av Peregrino Fase 2 er en viktig milepæl i Equinors vekststrategi i Brasil. Dette prosjektet viser hvordan vi kan få verdifulle nye ressurser i produksjon, samtidig som vi investerer i teknologi for å kutte CO2-utslipp. Jeg er stolt over at Peregrino Fase 2 vil øke feltproduksjonen til 110.000 fat per dag, og halvere vår utslippsintensitet, sier Al Cook, konserndirektør for Leting og produksjon internasjonalt i Equinor.

Den nye plattformen er også utstyrt med det nyeste av digitale verktøy, som digital tvilling, en 3D-modell av hele plattformen som operatørene kan ha med seg på Ipad i feltet. Dette gjør operasjonene mer effektive og styrker samarbeid både i havet og mellom plattformen og landkontoret i Rio de Janeiro.

Nye digitale løsninger vil også bidra til å optimalisere produksjonen. noe som reduserer energibruk og dermed også CO2-utslipp.

Fakta

  • Equinor er operatør (60%) med Sinochem (40%) som partner i feltet.
  • Peregrino-feltet ligger i Campos-bassenget i Brasil og startet produksjonen i 2011.
  • Peregrino fase 1 består av et produksjonsskip og to brønnhodeplattformer: Peregrino A og Peregrino B.
  • Peregrino er det største feltet Equinor opererer utenfor Norge og det første i en serie av store feltutviklingsprosjekter i Brasil.
  • Så langt har Peregrino-feltet produsert mer enn 210 millioner fat olje.