Skip to content

Equinor publiserer rapport om skattebetaling

(UTC)
Snorre A-plattformen
Snorre A-plattformen i Nordsjøen.
(Foto: Bo B. Randulff / Even Kleppa - Equinor ASA)

I 2021 betalte Equinor 8,9 milliarder dollar i inntektsskatt til myndighetene. Gjennom rapporten om skattebetaling ønsker Equinor å øke åpenheten om skattebetaling og prinsippene for dette.

– Equinor ønsker å bidra til framskritt for samfunnene vi driver virksomhet i. Å betale skatt der verdiene skapes er en viktig del av dette. Vi leverte sterke finansielle resultater for 2021, og kan dermed bidra mer til samfunnet med større skattebetalinger, sier Equinors konserndirektør for økonomi og finans (CFO), Torgrim Reitan.

Torgrim Reitan - portrait
Torgrim Reitan, konserndirektør for økonomi og finans

I 2021 betalte Equinor-konsernet til sammen 8,9 milliarder dollar i inntektsskatt og 2,9 milliarder dollar i produksjonsavgift (royalty) og andre avgifter til lokale og nasjonale myndigheter, inklusive produksjonsdeling med vertslandet. 8,3 milliarder dollar av totalbeløpet ble betalt i Norge, der Equinor har det meste av sin virksomhet og inntjening.

I 2021 leverte Equinor svært god drift og økt produksjon. Kombinert med høyere priser for gass og væsker, førte dette til sterkere inntjening. Skattebetalingene for 2021 ble dermed betydelig høyere enn for 2020, et år påvirket av den globale pandemien som førte til relativt lave råvarepriser.

For 2021 betalte Equinor nær 1 milliard dollar i miljøavgifter, inkludert CO2-kvoter. Avgifter på utslipp har økt gjennom årene, og gir insentiver for utslippskutt.

– Karbonprising er et viktig verktøy for å sette fart på energiomstillingen fordi karbonprising gir insentiver til utslippsreduksjon. Den tidlige innføringen av CO2-avgift i Norge har bidratt til at Equinor har redusert utslipp fra egen olje- og gassproduksjon, sier Reitan.

Rapporten om skattebetaling supplerer andre publikasjoner og rapporter, blant annet Equinors årsrapport, inkludert rapporten om betalinger til myndigheter og bærekraftsrapporten.

Siste nyheter